Netwerkupdates / New York City, Verenigde Staten / 2020-09-07

Boodschap van de secretaris-generaal van de VN op de eerste internationale dag van schone lucht voor de blauwe lucht:

VN-secretaris-generaal António Guterres legt uit waarom luchtverontreiniging een te voorkomen risico is. Hij roept ons allemaal op om samen te werken aan een betere toekomst met schone lucht voor altijd

New York City, Verenigde Staten
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 2 minuten

Verhaal door de Klimaat en Clean Air Coalition.

Op 7 september 2020 komt de wereld voor het eerst samen om de VN te vieren Internationale dag van schone lucht voor blauwe luchten. Het thema voor 2020 is "Schone lucht voor iedereen".

VN-secretaris-generaal António Guterres legt uit waarom luchtverontreiniging een te voorkomen risico is. Hij roept ons allemaal op om samen te werken aan een betere toekomst met schone lucht voor altijd.

 

“Over de hele wereld ademen negen op de tien mensen onreine lucht in. Luchtverontreiniging draagt ​​bij aan hartaandoeningen, beroertes, longkanker en andere aandoeningen van de luchtwegen. Het veroorzaakt naar schatting 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar, voornamelijk in lage- en middeninkomenslanden. Luchtverontreiniging vormt ook een bedreiging voor de economie, de voedselzekerheid en het milieu.

Nu we herstellen van de coronaviruspandemie, moet de wereld veel meer aandacht besteden aan luchtvervuiling, wat ook de risico's van COVID-19 vergroot.

We moeten ook dringend de diepere dreiging van klimaatverandering aanpakken. Door de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graden, kunnen luchtvervuiling, sterfgevallen en ziekten worden teruggedrongen. Door de lockdowns van dit jaar zijn de emissies drastisch gedaald, wat in veel steden een glimp van schonere lucht oplevert. Maar de uitstoot stijgt al weer en overtreft op sommige plaatsen de pre-COVID-niveaus.

We hebben dramatische en systemische veranderingen nodig. Versterkte milieunormen, beleidslijnen en wetten die de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen voorkomen, zijn meer dan ooit nodig. Landen moeten ook de subsidies voor fossiele brandstoffen stopzetten. En op internationaal niveau moeten landen samenwerken om elkaar te helpen bij de overgang naar schone technologieën.

Ik roep de regeringen die nog steeds financiering verstrekken voor aan fossiele brandstoffen gerelateerde projecten in ontwikkelingslanden op om die steun te verschuiven naar schone energie en duurzaam transport. En ik dring er bij alle landen op aan om post-COVID-herstelpakketten te gebruiken om de overgang naar gezonde en duurzame banen te ondersteunen.

7 september markeert de eerste internationale dag van schone lucht voor blauwe luchten. Laten we samenwerken om een ​​betere toekomst op te bouwen met schone lucht voor iedereen. "

Achtergrond:

De VN's Internationale dag van schone lucht voor blauwe luchten benadrukt dat luchtverontreiniging nu de grootste bedreiging voor het milieu voor de gezondheid is, maar dat het te voorkomen is. We hebben de oplossingen en technologie om dit te veranderen. Om onze luchtkwaliteit te verbeteren hebben we iedereen aan boord nodig - van individuen tot particuliere bedrijven tot overheden.

Luchtvervuiling hoeft geen deel uit te maken van onze collectieve toekomst. Schonere lucht zal ons gezonder maken, de natuur beschermen en helpen bij het bereiken van wereldwijde klimaatveranderingsdoelen.

Wat doe je om de lucht te zuiveren?

Doe mee aan het gesprek: #CleanAirForAll

Bannerfoto door WMO Photostream / Anna Zuidema