Netwerkupdates / Pakistan / 2021-06-02

Waarom Zuid-Azië een toename van stikstofvervuiling moet aanpakken:
Het stikstofgebruik in de agrarische sector in Zuid-Azië is de afgelopen vier decennia exponentieel gegroeid.

UNEP organiseert webinar om te onderzoeken hoe stikstofbeheer kan helpen om natuurlijke ruimtes nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd honger te bestrijden, de menselijke gezondheid te verbeteren en klimaatverandering aan te pakken.

Pakistan
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 4 minuten

Stikstof is een tweesnijdend zwaard. Het element is een belangrijk onderdeel van meststoffen en helpt de groei van essentiële gewassen zoals tarwe en maïs te stimuleren. Maar te veel stikstof kan de lucht vervuilen, bodems decimeren en levenloos maken”dode zones" in de oceaan.

Om die bedreigingen het hoofd te bieden, coördineert het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) een wereldwijd streven om stikstof duurzamer te beheren. Voorafgaand aan de lancering van de VN-decennium over herstel van ecosystemen op 5 juni is UNEP het hosten van een webinar om te onderzoeken hoe stikstofbeheer kan helpen om natuurlijke ruimtes nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd honger te bestrijden, de menselijke gezondheid te verbeteren en klimaatverandering aan te pakken.

Stikstof is een tweesnijdend zwaard. Het element is een belangrijk onderdeel van meststoffen en helpt de groei van essentiële gewassen zoals tarwe en maïs te stimuleren. Maar te veel stikstof kan de lucht vervuilen, bodems decimeren en levenloos maken”dode zones" in de oceaan.

Om die bedreigingen het hoofd te bieden, coördineert het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) een wereldwijd streven om stikstof duurzamer te beheren. Voorafgaand aan de lancering van de VN-decennium over herstel van ecosystemen op 5 juni is UNEP het hosten van een webinar om te onderzoeken hoe stikstofbeheer kan helpen om natuurlijke ruimtes nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd honger te bestrijden, de menselijke gezondheid te verbeteren en klimaatverandering aan te pakken.

UNEP: Wat is de impact van de hub op het beleid?

BIJ: We analyseren het huidige beleid op het gebied van stikstofbeheer in Zuid-Aziatische landen. Door middel van onderzoek naar beleid, landbouw, ecosystemen, technologie en meer, wil de hub de stikstofvervuiling en de gevolgen ervan in Zuid-Azië helpen verminderen ten voordele van de economie, het milieu en de mensheid.

Daarnaast werken we aan het verspreiden van bewustzijn over stikstofbeheer en vervuiling door middel van: cursussen in zes talen voor boeren, studenten, beginnende onderzoekers, ngo's en beleidsmakers.

Man en vrouw boeren in Bangladesh

Man en vrouw boeren in Bangladesh. Te veel kunstmest kan schade toebrengen aan het milieu en de menselijke gezondheid. Foto: UNDP-Bangladesh

UNEP: Hoe is de stikstofsituatie in Pakistan?

BIJ: Het gebruik van stikstof in Pakistan en heel Zuid-Azië is de afgelopen vier decennia exponentieel gegroeid. De efficiëntie van het stikstofgebruik is in deze periode echter gedaald van 67 naar 30 procent, waardoor er een enorme hoeveelheid overtollige stikstof beschikbaar is voor lozing in de atmosfeer. Stikstofemissies, zoals stikstofoxiden en ammoniak, als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen en landbouwactiviteiten vormen een belemmering voor het herstel van ecosystemen.

Hoewel de bijdrage van Pakistan aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verwaarloosbaar is - ongeveer 0.3 procent - is het een van de landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. In december 2019 richtte Pakistan een Ecosysteemherstelfonds om op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering te ondersteunen en de overgang naar ecologisch veerkrachtige, ecologisch gerichte initiatieven op het gebied van bebossing en behoud van biodiversiteit te vergemakkelijken. Het 10 Billion Tree Tsunami-project van de premier krijgt ook wereldwijde erkenning.

UNEP: Nu COVID-19 woedt in Zuid-Azië, waar een kwart van de wereldbevolking leeft, is luchtvervuiling een relevant probleem. Doet de hub onderzoek naar de luchtverontreinigingseffecten van stikstof op ecosystemen of mensen?

BIJ: Luchtvervuiling is al lang een grote bedreiging voor de volksgezondheid in Zuid-Azië, aangezien het een van de regio's ter wereld is die het meest wordt blootgesteld aan luchtvervuiling door huishoudens. Medische experts plaatsen kwetsbaarheden in verband met aandoeningen van de luchtwegen zoals astma en chronische longziekte hoog op de lijst van reeds bestaande aandoeningen die mensen vatbaarder kunnen maken voor COVID-19.

Ammoniakvervluchtiging en lachgasemissies door de landbouwsector zijn belangrijke oorzaken van luchtverontreiniging, met ernstige gevolgen voor het ecosysteem en de menselijke gezondheid. De hub werkt aan de ontwikkeling van een luchtkwaliteitsnetwerk om atmosferische stikstofconcentraties te meten.

We willen ook een geïntegreerd raamwerk bouwen om te kijken naar stikstofstromen tussen land, water en de atmosfeer in de regio. We onderzoeken de impact van stikstofvervuiling op koralen en korstmossen. Tegelijkertijd bekijkt de hub hoe stikstofvervuiling weer kan worden omgezet in kunstmest, bijvoorbeeld door stikstofoxidegas uit fabrieken af ​​te vangen en om te zetten in nitraat.

UNEP: Vertel ons over je nieuwe boek, Stikstofbeoordeling: Pakistan als case study.

BIJ: Het boek is een teaminspanning van hub-leden van de University of Agriculture, Faisalabad en auteurs van verschillende organisaties in Pakistan en in het buitenland. Het is de eerste uitgebreide beoordeling van het stikstofgebruik in Pakistan. Het dient als referentie voor onderzoekers in Pakistan en biedt belangrijke inzichten voor andere geografische regio's.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de jaren 2021 tot en met 2030 uitgeroepen tot het VN-decennium voor herstel van ecosystemen. Onder leiding van UNEP en de Voedsel- en Landbouworganisatie is het VN-decennium ontworpen om de aantasting van ecosystemen wereldwijd te voorkomen, te stoppen en om te keren. Het VN-decennium zal politieke steun, wetenschappelijk onderzoek en financiering samenbrengen om het herstel op te schalen met als doel miljoenen hectaren terrestrische en aquatische ecosystemen nieuw leven in te blazen. Ontdek het werk van UNEP op ecosystemen in stand houden, waaronder bos herstel, blauwe koolstofecosystemenveengebiedenkoraalrif. Lees meer op de VN-decennium van restauratie hier.

De Wereldwijd partnerschap voor nutriëntenbeheer (GPNM) is een antwoord op de wereldwijde voedingsuitdaging – hoe de hoeveelheid overtollige nutriënten in het mondiale milieu te verminderen in overeenstemming met de mondiale ontwikkeling. GPNM biedt een platform voor regeringen, VN-agentschappen, wetenschappers en de particuliere sector om een ​​gemeenschappelijke agenda te smeden, best practices en geïntegreerde beoordelingen te mainstreamen, zodat beleidsvorming en investeringen effectief bestand zijn tegen voedingsstoffen. Doe mee met de GPNM

De Internationaal stikstofbeheersysteem (INMS) is een wereldwijd wetenschappelijk ondersteuningssysteem voor de ontwikkeling van internationaal stikstofbeleid, ondersteund door de Wereldwijde omgevingsfaciliteit via UNEP in samenwerking met de Internationaal stikstofinitiatief. INMS levert een transversale bijdrage aan meerdere programma's en intergouvernementele conventies die relevant zijn voor de stikstofproblematiek.

Neem voor meer informatie contact op met Mahesh Pradhan: [e-mail beveiligd]  of Tariq Aziz: [e-mail beveiligd]

Cross-gepost van UNEP

Heldenafbeelding © Paarase Usman via Wikimedia Commons

Wat wordt er besproken op COP26?