Netwerkupdates / Rome, Italië / 2021-03-22

Herstel van onze bossen biedt een weg naar herstel en welzijn:

Gezonde bossen zijn gezonde mensen. Nooit eerder was er op deze Internationale Dag van de Bossen een grotere reden om onze aandacht te richten op deze kostbare natuurlijke hulpbronnen.

Rome, Italië
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 3 minuten

Door Maria Helena Semedo, Adjunct-directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

Rome, 21 maart 2021 - Vandaag vieren we de Internationale Dag van de Bossen, en nooit eerder was er een grotere reden om onze aandacht te richten op deze kostbare natuurlijke hulpbronnen die een derde van het landoppervlak van de aarde beslaan.

We hebben zoveel te danken aan bossen.

Het afgelopen jaar hebben bossen geholpen om mensen veilig en gezond te houden tijdens de COVID-19-pandemie.

Velen van ons hebben vertrouwd op essentiële bosproducten gemaakt van papier en karton, inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen en verpakkingen voor thuisbezorging. Voor anderen hebben bossen een ruimte geboden om buiten te sporten, wat onze gezondheid en onze geest bevordert.

Maar voor kwetsbare mensen over de hele wereld fungeren bossen als vitale vangnetten, die voedselbronnen en inkomsten verschaffen wanneer de toeleveringsketens worden verstoord.

Dit komt bovenop de buitengewone voordelen die bossen altijd bieden: fungeren als koolstofputten, ons water zuiveren, voedsel, brandstof en medicinale planten leveren aan meer dan een miljard mensen en het levensonderhoud van honderden miljoenen anderen ondersteunen.

Toch heeft COVID-19 ons wakker geschud dat de gezondheid van dier, mens en milieu met elkaar verbonden zijn.

We moeten erkennen dat ontbossing en het niet-duurzame gebruik van de bossen in de wereld het risico op ziekten die worden veroorzaakt door ziekteverwekkers die van dieren op mensen springen, aanzienlijk vergroten.

Ongeveer 70 procent van de opkomende infectieziekten, en bijna alle recente epidemieën, is ontstaan ​​bij dieren, met name in het wild.

Wanneer bossen worden gekapt om akkerland of weilanden uit te breiden voor begrazing, en wanneer de stedelijke vraag naar wild vlees als luxeartikel overexploitatie veroorzaakt, neemt het contact tussen mensen, vee en dieren in het wild toe. En dat geldt ook voor het risico van de volgende grote pandemie.

Uitzicht vanuit het open raam naar de Garden of Dream-oase in Kathmandu, Nepal

Tuin van dromen oase in Kathmandu, Nepal

De boodschap is duidelijk: gezonde bossen zijn gezonde mensen.

Toch blijven onze bossen bedreigd. In de afgelopen 30 jaar zijn we 420 miljoen hectare bos verloren door ontbossing en omschakeling naar ander landgebruik, voornamelijk gedreven door landbouwuitbreiding.

Deze vernietiging brengt de gezondheid van de wereldbevolking in gevaar, geeft klimaatopwarmende gassen vrij, bedreigt planten en dieren met uitsterven en brengt het levensonderhoud van mensen die afhankelijk zijn van bossen in gevaar.

Dus wat kunnen we doen om bossen en onszelf gezond te houden?

Ten eerste moeten we een einde maken aan praktijken die grootschalige omschakeling van bossen naar landbouw stimuleren, in het besef dat het mogelijk is om de groeiende wereldbevolking te voeden zonder bossen te kappen.

Ten tweede moeten we hard optreden tegen de illegale handel in wilde dieren en planten, met inachtneming van het feit dat wilde dieren een essentiële bron van voedsel en inkomsten blijven voor miljoenen inheemse volkeren en lokale gemeenschappen.

Ten derde moeten we investeren in het herstel van de aangetaste bossen en landschappen in de wereld om gezonde ecosystemen te herstellen - de focus van de Internationale Dag van de Bossen dit jaar.

Momenteel is ongeveer 2 miljard hectare - een gebied dat twee keer zo groot is als China - gedegradeerd door overmatig gebruik, droogte en niet-duurzame bos- en landbeheerpraktijken.

Het goede nieuws is dat we gedegradeerd land op grote schaal kunnen herstellen.

De Grote Groene Muur voor de Sahara en het Sahel-initiatief, geleid door de Afrikaanse Unie, zijn daar een voorbeeld van. Tegen 2030 wil het 100 miljoen hectare in de droge gebieden van Afrika herstellen met lokale boomsoorten en vegetatie, landschappen vergroenen, 250 miljoen ton koolstof vastleggen en 10 miljoen groene banen creëren.

En wereldwijd zijn er al ambitieuze doelen gesteld: de Bonn Challenge roept op tot herstel van 350 miljoen hectare tegen 2030, terwijl de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen nog verder gaan, gericht op neutraliteit van landdegradatie tegen 2030.

Tot dusver hebben meer dan 60 landen en entiteiten zich ertoe verbonden meer dan 210 miljoen hectare aangetast land te herstellen - een gebied dat bijna tweederde van de grootte van India is.
We moeten echter het tempo opvoeren om de doelstellingen te halen en toezeggingen om te zetten in actie.

Het decennium voor herstel van ecosystemen van de Verenigde Naties begint dit jaar en is een kans om het bosherstel over honderden miljoenen hectaren op te schalen en aangetaste gronden te genezen. Het biedt velen ook de kans om te profiteren van de groene banen en inkomstengenererende mogelijkheden die herstel biedt, en helpt bij het economisch herstel van de COVID-19-pandemie.

We moeten ook onthouden dat elke boom telt. Kleinschalige aanplant- en herstelprojecten kunnen een positieve invloed hebben op de menselijke gezondheid. Stedelijke vergroening zorgt voor schonere lucht, biedt schaduw en komt het mentale en fysieke welzijn van mensen in steden ten goede. Ieder van ons heeft de mogelijkheid om op microniveau een verschil te maken, van achtertuinen tot gemeenschappelijke tuinen.

Laat de Internationale Dag van de Bossen vandaag een nieuwe start inluiden om onze bossen te herstellen en een gezondere wereld voor ons allemaal te creëren.