Netwerkupdates / Wereldwijd / 2024-03-18

WHO lanceert een lijst met hulpmiddelen voor het plannen van gezonde omgevingen:

Een verzameling bronnen die de werelden van stadsplanners en beleidsmakers overbruggen met de expertise van professionals in de volksgezondheid.

Globaal
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 3 minuten

In een poging om de dringende mondiale uitdagingen als gevolg van milieurisico's aan te pakken, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een uitgebreide lijst met hulpmiddelen onthuld die stadsplanners, beleidsmakers en gemeenschappen naar een gezonde stadsplanning moeten leiden. Nu ongeveer een kwart van de menselijke sterfgevallen wereldwijd wordt toegeschreven aan milieufactoren en luchtvervuiling die gepaard gaat met zeven miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar, is het prioriteit geven aan gezondheid bij de planning en het ontwerp van stedelijke ruimten nog nooit zo belangrijk geweest. De Directory, die bijna 7 open toegankelijke bronnen omvat, fungeert als een essentiële online opslagplaats die inzichten en hulpmiddelen van onschatbare waarde biedt om het creëren van gezondere omgevingen te bevorderen en het welzijn van gemeenschappen over de hele wereld te verbeteren.

“Deze Directory vertegenwoordigt een zorgvuldig samengestelde verzameling bronnen, die de werelden van stadsplanners en beleidsmakers overbrugt met de expertise van professionals in de volksgezondheid,” zei dr. Maria Neira, directeur van het ministerie van Milieu, Klimaatverandering en Heide van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Alle bijdragers zijn verenigd door een gedeelde visie: het cultiveren van gezondere omgevingen die het welzijn bevorderen en de volksgezondheid bevorderen.”

De Directory bevat bronnen zoals:

  • instrumenten die de gezondheids- en/of sociaal-economische impact van een gezonde stedelijke planning en het ontwerpen van de gebouwde omgeving vanuit een gezondheidsperspectief kwantificeren;
  • de beschrijving van succesvolle initiatieven; En
  • trainingsmateriaal en webinars over stadsplanning en gezondheid

Het omarmen van een veelzijdige milieubenadering

Ondanks het toenemende bewijsmateriaal is het ondubbelzinnig duidelijk geworden dat de omgeving waarin we leven en met elkaar omgaan een cruciale rol speelt bij het vormgeven van onze gezondheidsresultaten.

Wereldwijd wordt een alarmerende 24% van de menselijke sterfgevallen toegeschreven aan milieurisico's, die voorkomen zouden kunnen worden door een gezondere omgeving. Deze risico's omvatten een breed scala aan factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, luchtvervuiling, uitdagingen op het gebied van afvalbeheer, de beschikbaarheid van natuurlijke ruimtes, veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering en toegang tot betaalbaar en voedzaam voedsel. Elk van deze elementen karakteriseert onze woonruimtes, beïnvloedt ons dagelijks gedrag en speelt een substantiële rol in onze blootstelling aan milieurisico’s die de gezondheid in gevaar brengen.

Er zijn dringend maatregelen nodig om de luchtverontreiniging terug te dringen, een van de grootste milieurisico's voor de gezondheid die jaarlijks met 7 miljoen voortijdige sterfgevallen gepaard gaat. De verwevenheid van luchtverontreiniging met andere milieu- en sociale risico's benadrukt de vele voordelen van gerichte acties. Het terugdringen van de luchtverontreiniging pakt niet alleen de directe gevolgen voor de gezondheid aan, maar beperkt ook de daarmee samenhangende milieu- en klimaatrisico's.

Gezondheid en welzijn centraal in de stedelijke en territoriale planning

De manier waarop we onze steden, dorpen of buurten plannen en bouwen, speelt een grote rol bij gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Prioriteit geven aan gezondheid bij het plannen van een gezonde omgeving en het ontwerp van onze woonruimtes is van cruciaal belang om gezondheidsrisico's te verminderen en het welzijn van alle gemeenschappen te verbeteren. Deze gezondheidsgerichte benadering in stadsplanning is niet alleen een optie maar een noodzaak, die ervoor zorgt dat elk aspect van de stedelijke en territoriale ontwikkeling bijdraagt ​​aan het creëren van ruimtes die een gezond leven bevorderen en behouden.

De Directory met middelen voor een gezonde stadsplanning

De Directory is opgebouwd uit de bronnen die zijn opgenomen in de Bronboek Integratie van gezondheid in stedelijke en territoriale planning – een gezamenlijke inspanning van de WHO en UN-Habitat – en de publicatie Ondersteuning van een gezonde planeet, gezonde mensen en gelijke gezondheidszorg door middel van stedelijke en territoriale planning. De Directory gaat echter verder dan dat en bevat een schat aan aanvullende materialen en hulpbronnen.Gezondheid integreren in stedelijke en territoriale planning: een bronnenboek

De Directory is geen statische bron; het profiteert van voortdurende beoordelingen en updates uitgevoerd door de WHO-samenwerkingscentrum voor gezondheidsbevordering gevestigd bij het Centre for Global Health van de Dalla Lana School of Public Health (Universiteit van Toronto), WHO en UN-Habitat. De inhoud van de Directory is er daarom op gericht actueel en alomvattend te blijven en de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op dit gebied te weerspiegelen.

De Directory is ontworpen als een gecentraliseerde opslagplaats om de uitdaging aan te gaan van het navigeren door het uitgestrekte en steeds groter wordende landschap van hulpbronnen voor een gezonde stadsplanning. Het primaire doel is om alle bronnen samen te brengen in één enkel, toegankelijk platform. De Directory maakt het voor gebruikers gemakkelijker om te vinden wat ze nodig hebben, door de moeilijkheden bij het vinden van relevante bronnen te onderkennen.

De toegankelijkheid van de Directory uitbreiden – meertalige versies

De Directory is bedoeld om actoren en besluitvormers te bedienen die betrokken zijn bij gezonde stadsplanning of die zich bezighouden met de veerkracht en gezondheid van de bevolking. Dit omvat een verscheidenheid aan belanghebbenden uit verschillende sectoren, zoals

  • nationale regeringen
  • lokale overheden
  • gezondheidswerkers
  • stedenbouwkundigen en andere actoren
  • belanghebbenden die betrokken zijn bij stedelijke planning en ontwerp
  • Burgermaatschappij.

Toegang tot de directory hier in het Engels, Frans en Spaans.

Salud Urbana en Amerika Latina (SALURBAL) heeft de Spaanse versie gemaakt, terwijl School voor geavanceerde studies in volksgezondheid (EHESP) ontwikkelde de Franse versie, met extra bronnen in die talen, en breidde het bereik van de Directory uit naar een breder publiek.


Schrijf u in voor het webinar: Schonere lucht door betere plekken – de Directory met bronnen voor het plannen van gezonde omgevingen.