Netwerkupdates / Wereldwijd / 2022-04-04

Nieuwe WHO-gegevens: Miljarden mensen ademen nog steeds ongezonde lucht in:
Meer dan 6000 steden monitoren nu de luchtkwaliteit

De 2022-update van de luchtkwaliteitsdatabase van de Wereldgezondheidsorganisatie introduceert voor het eerst grondmetingen van jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide (NO2)

Wereldwijd
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 4 minuten

Bijna de hele wereldbevolking (99%) ademt lucht in die de luchtkwaliteitslimieten van de WHO overschrijdt en vormt een bedreiging voor hun gezondheid. Een recordaantal van meer dan 6000 steden in 117 landen houdt nu de luchtkwaliteit in de gaten, maar de mensen die erin wonen ademen nog steeds ongezonde niveaus van fijnstof en stikstofdioxide in, waarbij mensen in lage- en middeninkomenslanden het meest worden blootgesteld.

De bevindingen hebben de Wereldgezondheidsorganisatie ertoe aangezet om het belang te benadrukken van het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het nemen van andere tastbare stappen om de luchtvervuilingsniveaus te verminderen.

Uitgebracht in de aanloop naar Wereldgezondheidsdag, die dit jaar het thema Onze planeet, onze gezondheid viert, introduceert de 2022-update van de luchtkwaliteitsdatabase van de Wereldgezondheidsorganisatie voor het eerst grondmetingen van jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide (NEE2), een veel voorkomende stedelijke verontreinigende stof en voorloper van fijnstof en ozon. Het omvat ook metingen van fijnstof met een diameter gelijk aan of kleiner dan 10 μm (PM10) of 2.5 m (PM2.5). Beide groepen verontreinigende stoffen zijn voornamelijk afkomstig van menselijke activiteiten die verband houden met de verbranding van fossiele brandstoffen.

Infografisch. Stikstofdioxidevervuiling door verkeer, energiecentrales, industrie of landbouw kan aandoeningen van de luchtwegen verergeren, met name astma

De nieuwe luchtkwaliteitsdatabase is de meest uitgebreide tot nu toe in zijn dekking van blootstelling aan luchtverontreiniging op de grond. Zo'n 2,000 andere steden/menselijke nederzettingen registreren nu grondmonitoringsgegevens voor fijnstof, PM10 en/of PM2.5, dan de laatste update. Dit markeert een bijna zesvoudige stijging van de rapportage sinds de lancering van de database in 6.

Ondertussen is het bewijsmateriaal voor de schade die luchtvervuiling aan het menselijk lichaam toebrengt snel gegroeid en wijst op aanzienlijke schade veroorzaakt door zelfs lage niveaus van veel luchtverontreinigende stoffen.

Fijnstof, vooral PM2.5, kan diep in de longen doordringen en in de bloedbaan terechtkomen, met cardiovasculaire, cerebrovasculaire (beroerte) en respiratoire effecten tot gevolg. Er is steeds meer bewijs dat fijnstof invloed heeft op andere organen en ook andere ziekten veroorzaakt.

NEEwordt in verband gebracht met aandoeningen van de luchtwegen, met name astma, wat leidt tot luchtwegsymptomen (zoals hoesten, piepende ademhaling of ademhalingsmoeilijkheden), ziekenhuisopnames en bezoeken aan de eerste hulp

De WHO heeft vorig jaar haar richtlijnen voor luchtkwaliteit herzien, waardoor ze strenger zijn geworden in een poging landen te helpen de gezondheid van hun eigen lucht beter te beoordelen.

"De huidige energiezorgen benadrukken het belang van het versnellen van de overgang naar schonere, gezondere energiesystemen"

"De huidige zorgen over energie benadrukken het belang van het versnellen van de overgang naar schonere, gezondere energiesystemen", zegt Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. "Hoge prijzen voor fossiele brandstoffen, energiezekerheid en de urgentie om de dubbele gezondheidsuitdagingen van luchtvervuiling en klimaatverandering aan te pakken, onderstrepen de dringende noodzaak om sneller te evolueren naar een wereld die veel minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen."

Stappen die overheden kunnen nemen om de luchtkwaliteit en gezondheid te verbeteren

Een aantal regeringen onderneemt stappen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar de WHO roept op tot een snelle intensivering van de acties om:

 • Aannemen of herzien en implementeren van nationale luchtkwaliteitsnormen volgens de nieuwste WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit
 • Bewaak de luchtkwaliteit en identificeer bronnen van luchtvervuiling
 • Steun de transitie naar exclusief gebruik van schone huishoudelijke energie voor koken, verwarming en verlichting
 • Bouw veilige en betaalbare openbaarvervoersystemen en voetgangers- en fietsvriendelijke netwerken
 • Strengere emissie- en efficiëntienormen voor voertuigen invoeren; en verplichte inspectie en onderhoud voor het voertuig afdwingen;
  • Investeer in energiezuinige woningen en energieopwekking
  • Verbeter het beheer van industrieel en gemeentelijk afval
  • Vermindering van de verbranding van landbouwafval, bosbranden en bepaalde boslandbouwactiviteiten (bv. houtskoolproductie)
  • Luchtvervuiling opnemen in leerplannen voor gezondheidswerkers en instrumenten bieden voor de gezondheidssector om deel te nemen.

Hogere inkomenslanden zien minder fijnstofvervuiling, maar de meeste steden hebben last van stikstofdioxide

In de 117 landen die de luchtkwaliteit monitoren, valt de lucht in 17% van de steden in landen met een hoog inkomen onder de WHO's richtlijnen voor luchtkwaliteit voor PM2.5 of PM 10.  In lage- en middeninkomenslanden voldoet de luchtkwaliteit in minder dan 1% van de steden aan de door de WHO aanbevolen drempels.

Wereldwijd ervaren lage- en middeninkomenslanden nog steeds een grotere blootstelling aan ongezonde niveaus van PM vergeleken met het wereldwijde gemiddelde, maar NEE2 patronen zijn verschillend, met minder verschil tussen de hoge-, lage- en middeninkomenslanden.

Ongeveer 4000 steden/menselijke nederzettingen in 74 landen verzamelen NO2 gegevens op grondniveau. Bij elkaar opgeteld blijkt uit hun metingen dat slechts 23% van de mensen op deze plaatsen jaarlijks gemiddelde NO .-concentraties inademtdie voldoen aan de niveaus in de recent bijgewerkte versie van WHO's richtlijnen voor luchtkwaliteit.

“Na het overleven van een pandemie is het onaanvaardbaar om nog steeds 7 miljoen vermijdbare sterfgevallen en talloze vermijdbare verloren jaren van goede gezondheid te hebben als gevolg van luchtvervuiling. Dat is wat we zeggen als we kijken naar de berg aan luchtvervuilingsgegevens, bewijzen en beschikbare oplossingen. Toch worden nog steeds te veel investeringen verzonken in een vervuilde omgeving in plaats van in schone, gezonde lucht”, zegt dr. Maria Neira, directeur van de WHO, Department of Environment, Climate Change and Health.

Verbetering in monitoring nodig

Mensen die in lage- en middeninkomenslanden wonen, worden het meest blootgesteld aan luchtvervuiling. Ze vallen ook het minst onder de meting van de luchtkwaliteit, maar de situatie verbetert.

Europa en tot op zekere hoogte Noord-Amerika blijven de regio's met de meest uitgebreide gegevens over luchtkwaliteit. In veel lage- en middeninkomenslanden, terwijl PM2.5 metingen zijn nog steeds niet beschikbaar, ze hebben grote verbeteringen gezien voor metingen tussen de laatste database-update in 2018 en deze, met nog eens 1500 menselijke nederzettingen in deze landen die de luchtkwaliteit bewaken.

WHO's richtlijnen voor luchtkwaliteit

Het bewijsmateriaal voor de schade veroorzaakt door luchtvervuiling is snel gegroeid en wijst op aanzienlijke schade veroorzaakt door zelfs lage niveaus van veel luchtverontreinigende stoffen. Vorig jaar reageerde de WHO door haar richtlijnen voor luchtkwaliteit te herzien om het bewijs weer te geven, waardoor ze strenger werden, vooral voor PM en NO2, een beweging die sterk wordt ondersteund door de gezondheidsgemeenschap, medische verenigingen en patiëntenorganisaties.

De 2022-database is bedoeld om de toestand van de lucht in de wereld te volgen en wordt gebruikt voor het volgen van de voortgang van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Wereldgezondheidsdag 2022

Wereldgezondheidsdag, gemarkeerd op 7 april, zal de wereldwijde aandacht vestigen op dringende acties die nodig zijn om de mens en de planeet gezond te houden en een beweging te stimuleren om samenlevingen te creëren die gericht zijn op welzijn. De WHO schat dat jaarlijks meer dan 13 miljoen sterfgevallen over de hele wereld te wijten zijn aan vermijdbare milieuoorzaken.

Opmerkingen:

De nieuwste WHO Luchtkwaliteitsrichtlijnen (2021) bevelen de volgende concentratiegrenzen aan voor deze verontreinigende stoffen:

Voor PM2.5: Jaargemiddelde 5 µg/m3; 24-uurs gemiddelde 15 µg/m3

Voor PM10: Jaargemiddelde 15 µg/m3; 24-uurs gemiddelde 45 µg/m3

Voor NEE2: Jaargemiddelde 10 µg/m3; 24-uurs gemiddelde 25 µg/m3

Er zijn ook tussentijdse doelstellingen om maatregelen te sturen om de gezondheid te beschermen op plaatsen waar de luchtvervuiling zeer hoog is.

Gerelateerde links:

Wereldgezondheidsdag 2022 

WHO Global Air Quality Guidelines hebben tot doel miljoenen levens te redden van luchtvervuiling

WHO's database voor luchtkwaliteit

WHO Huishoudelijke energiedatabase

Duurzame ontwikkelingsdoelen en het milieu

WHO werkt aan luchtvervuiling

 

Heldenfoto © Adobe Stock

Wat zijn de luchtkwaliteitsrichtlijnen van de WHO?