Netwerkupdates / Wereldwijd / 2023-09-05

Gezondheidswerkers trainen op het gebied van luchtvervuiling voor gezondere bevolkingsgroepen:

De WHO lanceert op de vierde Internationale Dag van de Schone Lucht baanbrekende luchtvervuilingstraining voor gezondheidswerkers

Wereldwijd
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 4 minuten
  • De meeste opleidingsprogramma's voor gezondheidswerkers gaan niet voldoende in op de gevolgen van luchtverontreiniging voor de gezondheid.
  • Slechts 11% van de medische opleidingen wereldwijd neemt luchtvervuiling op als een risicofactor voor de gezondheid als onderdeel van het formele onderwijs, volgens a rapport van de International Association of Medical Students' Associations.
  • De eerste online cursus van de WHO over luchtverontreiniging en gezondheid voor gezondheidswerkers zal dit jaar worden gelanceerd in de marge van de Internationale Dag van Schone Lucht voor blauwe luchten.
  • Gezondheidswerkers spelen een belangrijke rol in de strijd voor schone lucht.

Een baanbrekende training voor gezondheidswerkers

In een baanbrekende samenwerking met meer dan 30 internationale experts heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de eerste training voor gezondheidswerkers over luchtverontreiniging en de gevolgen ervan voor de gezondheid ontwikkeld, speciaal op maat gemaakt voor gezondheidswerkers, die eind 2023 zal worden onthuld. Toolkit voor luchtverontreiniging en gezondheidstraining (APHT) omvat downloadbare trainingsmodules, vergezeld van een handleiding, waarbij gebruik wordt gemaakt van een train-the-trainers-aanpak om zorgverleners te informeren en te empoweren. Vooruitlopend op de lancering van de toolkit zal er op 5 september 2023 een gemakkelijk toegankelijke toolkit worden uitgebracht, in de marge van de Internationale Dag voor Schone Lucht van dit jaar voor blauwe luchten.

‘Gezondheidswerkers staan ​​in de frontlinie van de patiëntenzorg’ aldus dr. Maria Neira, directeur van het ministerie van Milieu, Klimaatverandering en Gezondheid bij de WHO. Ze benadrukte het belang van de nieuw gelanceerde cursus: “Het vermogen van gezondheidswerkers om gezondheidsproblemen die verband houden met luchtverontreiniging te herkennen, voorkomen en beheren is van cruciaal belang om het welzijn van mensen en de gezondheidszorgsystemen van onze gemeenschappen te beschermen. Deze trainingstoolkit biedt hen op bewijs gebaseerde inzichten, praktische begeleiding en middelen om risico's aan individuen te communiceren en te pleiten voor schone lucht en gezondere bevolkingsgroepen.“

Luchtverontreiniging en de rol van gezondheidswerkers

Luchtverontreiniging is een belangrijk mondiaal gezondheidsprobleem geworden, met verstrekkende gevolgen voor zowel het individuele welzijn als de volksgezondheid. De WHO schat dat luchtvervuiling wereldwijd verantwoordelijk is voor ongeveer 7 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar als gevolg van ischemische hartziekten, beroertes, chronische obstructieve longziekte en longkanker, en acute luchtweginfecties zoals longontsteking, waarbij vooral kinderen in de lage- en midden- inkomenslanden.

Luchtvervuiling bedreigt ook de wereldeconomie, omdat zij enorme mondiale gezondheidszorgkosten met zich meebrengt  6.1% van het mondiale bruto binnenlands product (meer dan 8 biljoen dollar in 2019).

De internationale gemeenschap heeft erkend dat gezondheidswerkers een prominente rol spelen in de strijd voor schone lucht. In de meeste gezondheidscurricula wordt echter onvoldoende aandacht besteed aan de gevolgen van luchtverontreiniging voor de gezondheid. Door de capaciteit van gezondheidswerkers om dit probleem aan te pakken te vergroten, voorziet de WHO een gezondere en schonere toekomst voor gemeenschappen over de hele wereld, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Toolkit voor luchtverontreiniging en gezondheidstraining (APHT)

De Air Pollution and Health-trainingstoolkit is bedoeld voor gezondheidswerkers, zowel op klinisch als op het gebied van de volksgezondheid, om de gezondheidsrisico's van luchtverontreiniging te begrijpen en risicobeperkende maatregelen te identificeren. Ook. Het stelt gezondheidswerkers in staat het gezondheidsargument te gebruiken om te pleiten voor interventies op het gebied van schone lucht en om de samenwerking tussen relevante actoren uit het maatschappelijk middenveld en overheidsinstellingen voor beleidsimplementatie te bevorderen. Door gebruik te maken van een train-de-trainer-aanpak helpt de APHT-toolkit ook bij het faciliteren van de organisatie van persoonlijke workshops, online cursussen en andere leermogelijkheden.

Gezondheidszorgsystemen betalen de prijs van ziekten die het gevolg zijn van blootstelling aan luchtverontreiniging; daarom heeft de gezondheidszorgsector een groot belang bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hulpmiddelen van de WHO, zoals dit trainingsprogramma voor gezondheidswerkers, kunnen lokale gezondheidswerkers in hun gemeenschap in staat stellen te pleiten voor beleidsveranderingen en tegelijkertijd patiënten en individuen te adviseren over het verminderen van hun blootstelling.

Het eerste deel van de toolkit is een online OpenWHO-cursus, die tot doel heeft gezondheidswerkers kennis te verschaffen om de risico's van luchtvervuiling te begrijpen en om aan individuen en gemeenschappen te communiceren hoe ze hun blootstelling kunnen verminderen. Deze cursus bestaat uit 4 modules: luchtverontreiniging buitenshuis, luchtverontreiniging in huishoudens, de belangrijkste gezondheidseffecten van blootstelling aan luchtverontreiniging en wat gezondheidswerkers kunnen doen.

Het belangrijkste publiek van de online cursus, die vrij toegankelijk is, bestaat uit gezondheidswerkers over de hele wereld. Dit omvat artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, gemeenschapsgezondheidswerkers, medische studenten en toekomstige professionals in de gezondheidszorg, professionals in de volksgezondheid, functionarissen bij de ministeries van gezondheid en gezondheidsbeleidsmakers op nationaal en subnationaal niveau.

Wegwijzer die de weg wijst naar schone lucht. Training voor gezondheidswerkers gelanceerd op de vierde Internationale Dag van Schone Lucht voor blauwe luchten

2023 Internationale Dag van Schone Lucht voor blauwe luchten

De lancering van deze baanbrekende opleiding voor gezondheidswerkers sluit aan bij de Internationale dag van schone lucht voor blauwe luchten, een gelegenheid gewijd aan het vergroten van het bewustzijn over het belang van schone lucht voor een duurzame toekomst. resoneert met de missie van de WHO om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen en tegelijkertijd multisectorale actie te bevorderen.

De OpenWHO-cursus wordt gelanceerd op 5 september 2023 tijdens een webinar-sessie met experts op het gebied van luchtkwaliteit, gezondheid en gezondheidseducatie. Naast de lancering van de cursus zal het evenement ook belangrijke initiatieven demonstreren om het bewustzijn te vergroten en gezondheidswerkers uit te rusten om luchtvervuiling aan te pakken en de volksgezondheid te beschermen. Het zal ook een voorproefje geven van de andere producten van de komende toolkit voor luchtverontreiniging en gezondheidstraining, gericht op gezondheidswerkers.

Dit evenement maakt deel uit van de WHO Webinar Series – Schone lucht en energie voor de gezondheid: van bewijs tot oplossingen. De serie geeft een 360°-overzicht van de huidige stand van de wetenschap, instrumenten, interventies en de implementatie van beleid en programma’s voor schone lucht en een betere gezondheid. Deze serie zal ook oplossingen demonstreren die de gezondheids-, economische en milieukosten van luchtverontreiniging kunnen helpen voorkomen of verminderen.

Door experts, leiders, beleidsmakers, kampioenen uit het maatschappelijk middenveld en innovators samen te brengen vanuit een multisectoraal perspectief, bevordert deze training voor gezondheidswerkers de dialoog, deelt kennis en geeft uiteindelijk vorm aan een gezondere, duurzamere toekomst voor iedereen.

***

Verdere middelen

Toolkit voor luchtverontreiniging en gezondheidstraining voor gezondheidswerkers (APHT)

Webinar: Nieuwe kansen voor luchtvervuiling en gezondheidseducatie – lancering van een OpenWHO online cursus voor gezondheidswerkers

Webinarserie: Schone lucht en energie voor de gezondheid – van bewijs tot oplossingen

Het in kaart brengen van opleidingsmogelijkheden op het gebied van luchtverontreiniging en gezondheid voor gezondheidswerkers