Netwerkupdates / Wereldwijd / 2021-10-05

Wereldwijde methaanbelofte heeft tot doel klimaatverandering aan te pakken:

Wereldwijd
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 2 minuten

Een nieuwe gezamenlijke overeenkomst van de Europese Unie en de Verenigde Staten om de wereldwijde methaanemissies tegen 30 met 2030 procent te verminderen, zou een cruciale stap kunnen zijn in aanpak van klimaatverandering en de wereld dichter bij de doelen van de Paris Agreement om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2°C te houden.

De aankondiging luidde het begin in van wat naar men hoopt een 'wereldwijde methaanbelofte' zal zijn, waarmee de overeenkomst formeel zal worden gelanceerd op de VN-conferentie over klimaatverandering van de partijen COP26, die van 31 oktober en 12 november in Glasgow wordt gehouden.

Methaan is een krachtig broeikasgas dat tientallen keren krachtiger is dan koolstofdioxide bij het opwarmen van de atmosfeer. Het is een kortstondige klimaatverontreinigende stof met een atmosferische levensduur van ongeveer tien jaar. Onderzoek van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) toont aan dat: methaan is verantwoordelijk voor minstens een kwart van de huidige opwarming van de aarde en het verminderen van door mensen veroorzaakt methaan, dat verantwoordelijk is voor meer dan de helft van alle methaanemissies, is een van de meest effectieve manieren om klimaatverandering tegen te gaan.

De recente Wereldwijde methaanbeoordeling gelanceerd door de Klimaat en Clean Air Coalition (CCAC) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) ontdekten dat het verminderen van door de mens veroorzaakt methaan met 45 procent dit decennium de opwarming onder de door de wereldleiders overeengekomen drempel zou houden. Dit alleen al zou tegen 0.3 bijna 2040 ° C van de opwarming van de aarde voorkomen. Elk jaar zou het 255,000 vroegtijdige sterfgevallen, 775,000 astma-gerelateerde ziekenhuisbezoeken, 73 miljard uur arbeidsverlies door extreme hitte en 26 miljoen ton oogstverliezen wereldwijd voorkomen.

Een arbeider meet methaan
Een arbeider meet methaan in Roemenië. Foto: Milieudefensiefonds

Methaan van menselijke activiteit valt uiteen in drie hoofdsectoren: landbouw (40 procent), fossiele brandstoffen (35 procent) en afval (20 procent). De veehouderij is een belangrijke veroorzaker van methaan in de landbouwsector. In de sector van fossiele brandstoffen is de winning, verwerking en distributie van olie en gas verantwoordelijk voor 23 procent en is de mijnbouw goed voor 12 procent van de emissies. Met reeds bestaande technologie, a 75 procent reductie van methaan uit de olie- en gassector is mogelijk, 50 procent hiervan zou kunnen worden gedaan zonder nettokosten.

"Het verminderen van de methaanemissies is de beste manier om de klimaatverandering in de komende 25 jaar te vertragen", zegt Inger Andersen, uitvoerend directeur van UNEP.

“De Global Methaan Pledge heeft een groot potentieel om de ambitie te vergroten en de samenwerking tussen landen te verbeteren. UNEP zal inspanningen ondersteunen om verbintenissen om te zetten in daadwerkelijke emissiereducties via de Internationaal waarnemingscentrum voor methaanemissies (IMEO) en de Climate and Clean Air Coalition.”

UNEP zet zich steeds meer in om methaanemissies in de olie- en gassector onder de aandacht te brengen en te bestrijden, onder meer via IMEO, een datagedreven, actiegericht initiatief om methaan aan te pakken. Het doet dit door gegevens uit alle bronnen te verzamelen, te integreren en met elkaar in overeenstemming te brengen om transparantie, wetenschap, rapporten en aanbevelingen te bieden over hoe overheden deze gegevens kunnen gebruiken om beleid te ontwikkelen en te implementeren om de methaanemissies van fossiele brandstoffen te beteugelen.

Het werk van UNEP om de methaanemissies te verminderen, maakt deel uit van haar bredere inspanningen om de drievoudige planetaire crises van klimaatverandering, vervuiling en verlies van biodiversiteit aan te pakken.

Om deze doelen te helpen bevorderen, heeft UNEP een Oplossing in zes sectoren uitstoot te verminderen. De oplossing biedt een routekaart voor het verminderen van emissies in alle sectoren om te voldoen aan de jaarlijkse reductie van 29-32 gigaton die nodig is om de temperatuurstijging te beperken. De zes geïdentificeerde sectoren zijn landbouw en voeding; bossen en landgebruik; gebouwen en steden; vervoer; energie en steden.