Netwerkupdates / Brussel, België / 2021-07-05

Europa's hotspots voor luchtvervuiling:

Het volume fijnstof in de Europese lucht is de afgelopen tien jaar afgenomen, maar blijft boven de aanbevolen niveaus.

Brussel, België
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 2 minuten

De fijnstofdeeltjes in de Europese stadslucht zijn het afgelopen decennium geleidelijk afgenomen. Dat is goed nieuws: vervuilende stoffen in de lucht, zoals fijnstof, verminderen de levensverwachting van mensen en kunnen veel chronische luchtweg- of hart- en vaatziekten verergeren.

De jaargemiddelde concentratie fijne deeltjes (PM2.5) in stedelijke gebieden van de EU was 19.4 g/m3 in 2011. Dit is geleidelijk gedaald tot 12.6 μg/m3 in 2019, volgens de laatste statistieken die zijn vrijgegeven door het EU-statistiekbureau Eurostat.

Maar hoewel deze verontreinigende stoffen binnen de luchtkwaliteitsdrempels vallen, zijn er nog steeds een aantal hotspots in Europa waar de vervuiling hoger is. En ondanks de verbetering liggen de niveaus in 2019 nog steeds boven de aanbevolen waarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (10 μg/m3 jaargemiddelde).

Effecten van luchtvervuiling

een kaart van europa met de verschillende niveaus van luchtvervuiling
Van de EU-lidstaten is de jaargemiddelde concentratie van fijnstof het hoogst in stedelijke gebieden van Bulgarije en Polen, Roemenië en Kroatië.
Afbeelding: EuroStat

De WHO schat dat luchtvervuiling doodt 7 miljoen mensen wereldwijd elk jaar.

Fijne deeltjes met een diameter van minder dan 10 micrometer (PM10) kunnen diep in de longen worden getransporteerd, waardoor ontstekingen ontstaan ​​en hart- en longproblemen verergeren.

Nog kleinere deeltjes – die met een diameter van minder dan 2.5 micrometer (PM2.5) – kunnen nog verder in de longen terechtkomen, met ernstigere gevolgen voor de gezondheid tot gevolg.

Stedelijke hotspots

Binnen Europa zijn de jaargemiddelde PM2.5-concentraties het hoogst in stedelijke gebieden van Bulgarije (19.6 g/m3) en Polen (19.3 g/m3), gevolgd door Roemenië (16.4 g/m3) en Kroatië (16.0 g/m3).

Een betere luchtkwaliteit wordt gevonden in stedelijke gebieden van Estland (4.8 g/m3), Finland (5.1 g/m3) en Zweden (5.8 μg/m3), die de laagste concentratie van deze fijne deeltjes hebben.

een grafiek met de blootstelling aan luchtverontreinigende deeltjes in heel Europa showing
Er blijven aanzienlijke luchtverontreinigingshaarden.
Afbeelding: EuroStat

De impact van COVID-19

Met een opeenvolging van lockdowns over de hele wereld in de afgelopen 18 maanden, is de lucht in enkele van 's werelds grootste steden soms zichtbaar helderder.

Fabriekssluitingen en minder vluchten en auto's op de weg hadden een enorme impact. Uit metingen van de Sentinel-5P-satelliet van de European Space Agency blijkt dat eind januari en begin februari 2020 niveaus van stikstofdioxide boven steden en industriegebieden in Europa waren aanzienlijk lager dan in 2019.

Maar een jaar later, toen de lockdowns begonnen te versoepelen, laat dezelfde satelliet dat zien luchtvervuiling kaatst terug tot pre-COVID-niveaus.

Tijdens de G2021-top van juni 7 hebben leiders toegezegd hun acties ter bestrijding van klimaatverandering op te voeren. Ze bevestigden opnieuw hun belofte om $ 100 miljard per jaar in te zamelen om armere landen te helpen de uitstoot te verminderen. Ook werd overeenstemming bereikt om biodiversiteit en milieu centraal te stellen in de herstelplannen voor COVID-19.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op de Wereld Economisch Forum.