Initiatief voor schone lucht klokt actie van 138 steden, regio's en landen - BreatheLife2030
Netwerkupdates / Genève, Zwitserland / 2020-08-03

Initiatief voor schone lucht klokt actie van 138 steden, regio's en landen:

Regeringen uit 138 steden, regio's en landen hebben zich aangesloten bij het Clean Air Initiative. Ontdek in een nieuwe database waar ze zich voor hebben ingezet en welke acties ze ondernemen voor schone lucht en klimaat.

Genève, Zwitserland
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 2 notulen

Een jaar geleden, in aanloop naar de Climate Action Summit in New York in 2019, riepen de VN en een aantal van haar agentschappen alle regeringen op - gemeentelijk, regionaal en nationaal - om sluit u aan bij een nieuw Clean Air Initiative, die zich er in wezen toe verbinden om een ​​veilige, gezonde luchtkwaliteit te bereiken en hun beleid inzake klimaatverandering en luchtverontreiniging tegen 2030 op elkaar af te stemmen.

Regeringen van 138 steden, regio's en landen, waaronder 20 BreatheLife-leden, hebben zich sindsdien bij het initiatief aangesloten, geleid door de VN, de Wereldgezondheidsorganisatie (die de richtlijnen voor luchtkwaliteitsrichtlijnen voor belangrijke luchtverontreinigende stoffen vaststelt) en Climate and Clean Air Coalition.

Hun verplichtingen en acties zijn nu gecategoriseerd en gedocumenteerd in nieuwe database in het kader van het Global Climate Action-platform van het VN-Kaderverdrag inzake klimaatverandering,

Stads- en regiopagina's bevatten een overzicht van acties, aantallen acties per thema en type, en details van samenwerkingsacties en individuele acties, terwijl landrapporten gedetailleerder zijn.

Voorbeelden van compilaties en uitsplitsingen van acties in elke stad of regio in de nieuwe database.

Door zich bij het Clean Air Initiative aan te sluiten, werd aan de steden, regio's en landen gevraagd om hun belofte voor veilige luchtkwaliteit na te komen door bijvoorbeeld specifieke maatregelen te nemen:

  1. Implementeren van beleid inzake luchtkwaliteit en klimaatverandering dat de waarden van de WHO-richtlijn omgevingsluchtkwaliteit zal bereiken.
  2. Implementeren van beleid en acties voor e-mobiliteit en duurzame mobiliteit met als doel een beslissende impact te hebben op de emissies van het wegvervoer.
  3. Het beoordelen van het aantal levens dat wordt gered, de gezondheidswinst bij kinderen en andere kwetsbare groepen en de vermeden financiële kosten voor gezondheidsstelsels die het gevolg zijn van de uitvoering van hun beleid.
  4. Voortgang volgen, ervaringen en beste praktijken delen via een internationaal netwerk ondersteund door het VN-systeem.

De oproep kwam als onderdeel van een bredere beweging om sociale en politieke drijfveren te gebruiken om de gezondheid van mensen te verbeteren, ongelijkheden te verminderen, sociale rechtvaardigheid te bevorderen en kansen voor waardig werk voor iedereen te maximaliseren, terwijl het klimaat voor toekomstige generaties wordt beschermd.

Voor achtergrondinformatie verwijzen wij u naar:

KRIJG HIER DE DATABANK

Bannerfoto: © WHO / Anna Kari