Netwerkupdates / La Paz, Bolivia / 2021-06-16

Autoroet in megasteden draagt ​​bij aan opwarming van de aarde:

Vermindering van transportemissies in opkomende economieën zou positieve effecten hebben op gezondheid en klimaat

La Paz, Bolivia
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 4 minuten

Roet van het wegverkeer in opkomende landen kan grote hoogten bereiken, waar het over lange afstanden kan worden vervoerd en zo bijdraagt ​​aan de opwarming van de aarde. Dit is de conclusie van een studie uitgevoerd door een internationaal team van onderzoekers in de Boliviaanse steden La Paz (de zetel van de regering), El Alto en het naburige Chacaltaya-bergobservatorium. Het terugdringen van vervuilende stoffen uit het wegverkeer, zoals roetdeeltjes van dieselauto's, zou daarom hoge prioriteit moeten hebben om zowel de gezondheid van de bevolking in de groeiende agglomeraties van opkomende landen te beschermen als de opwarming van de aarde te verminderen. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Sfeervolle omgeving.

Van 3 tot 14 december vindt de VN-klimaatconferentie (COP 24) plaats in Katowice, Polen, waar de lidstaten klimaatbeschermingsmaatregelen bespreken en onderhandelen over de uitvoering van het Klimaatverdrag van Parijs. IASS Potsdam, FZ Jülich en TROPOS bespraken op een forum in het EU-paviljoen hoe de vermindering van luchtvervuiling kan bijdragen aan de menselijke gezondheid en klimaatbescherming.

Roetdeeltjes uit verbrandingsprocessen dragen aanzienlijk bij aan luchtvervuiling omdat ze zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen bevatten die giftig zijn. Een vermindering van roetdeeltjes door rijbeperkingen voor oude dieselvoertuigen kan daarom de gezondheidseffecten aanzienlijk verminderen, zoals studies van LfULG en TROPOS hebben aangetoond op basis van de lage-emissiezone in Leipzig 2017. Roet heeft echter niet alleen een negatief effect op de mens gezondheid, draagt ​​het ook bij aan de opwarming van de aarde door zonnestraling te absorberen.

Volgens het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn er nog grote onzekerheden over de hoeveelheden en verspreiding van roet in de atmosfeer. Terwijl hoogteobservatoria in de Himalaya of de Alpen inzicht geven in deze processen, is het beeld nog steeds erg onvolledig, vooral voor het zuidelijk halfrond. Grote hoeveelheden roet komen waarschijnlijk in de atmosfeer terecht via bosbranden in de tropen, maar ook via het verkeer in de groeiende agglomeraties van opkomende landen.

Wetenschappers hopen daarom belangrijke inzichten te krijgen van het Chacaltaya-hoogteobservatorium in Bolivia, dat in 2012 in gebruik werd genomen. Het station is met 5240 meter momenteel het hoogste meetstation ter wereld. Het wordt beheerd door de Universidad Mayor de San Andres (UMSA-LFA) in Bolivia en door een consortium, bestaande uit instituten uit Frankrijk (Grenoble University/IGE, Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement/LSCE en Laboratoire de Meteorologie Physique /LAMP), Duitsland (Leibniz Institute for Tropospheric Research/TROPOS) en Zweden (Stockholm University/SU). Chacaltaya is een uniek observatorium op het zuidelijk halfrond en van groot belang voor atmosferisch onderzoek. Met Bogota (ongeveer 7 miljoen inwoners op 2640 m), Quito (ongeveer 2 miljoen inwoners op 2850 m) en La Paz/El Alto (ongeveer 2 miljoen inwoners tussen 3400 en 4100 m), liggen verschillende van de snelgroeiende steden in Zuid-Amerika op grote hoogte. Daarom heeft luchtvervuiling in deze regio een bijzonder sterke invloed op de atmosfeer en het mondiale klimaat.

Voor de recent gepubliceerde studie kon het team met onderzoekers uit Bolivia, Duitsland, Frankrijk, de VS, Zweden en Italië profiteren van unieke omstandigheden: met drie stations op verschillende hoogtes (het centrum van La Paz op 3590 m, El Alto Airport op 4040 m en Chacaltaya Observatory op 5240m), was het mogelijk om het verticale transport van roet te verklaren. “De metingen laten duidelijk zien hoe roet uit de stadsvallei naar boven komt met de verwarmde lucht tot aan het El Alto-plateau en dan gedeeltelijk tot aan de toppen van de Andes”, legt prof. Alfred Wiedensohler van TROPOS uit. Vanuit het oogpunt van de wetenschappers lijdt het geen twijfel dat het roet in La Paz voornamelijk afkomstig is van het wegverkeer. Tijdens de volkstelling op 21 november 2012 werd alle verkeer in Bolivia 24 uur lang volledig verboden, zodat de bevolking op hun woonplaats kon worden geregistreerd. Alleen ambulances mochten rijden voor noodoperaties.

“Het resultaat was indrukwekkend: de roetbelasting op de weg werd teruggebracht van zo'n 20 naar minder dan één microgram per kubieke meter. Dit komt ongeveer overeen met de reductie van 100 naar ongeveer vijf procent. Er is geen duidelijkere manier om de bijdrage van roetvervuiling door het wegverkeer aan te tonen”, meldt Alfred Wiedensohler.

“Deze bevinding is belangrijk omdat verschillende steden in de regio mogelijk met hetzelfde probleem worden geconfronteerd. Zo heeft Cochabamba, het op twee na grootste stedelijke gebied van Bolivia, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ernstige problemen met de luchtkwaliteit. Daarom kan deze studie bijdragen aan het versterken van de regelgeving voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in verschillende steden in het land”, voegt Dr. Marcos Andrade van LFA-UMSA, co-auteur van de studie en coördinator van het CHC-GAW-station toe.

Voor de wetenschappers die betrokken zijn bij het onderzoek is het dan ook duidelijk dat het groeiende verkeer met dieselvoertuigen zonder roetfilter een toenemend gezondheidsrisico vormt voor miljoenen mensen in de megasteden van opkomende landen. Roet vertraagt ​​ook de inspanningen om de klimaatverandering te beperken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

###

Publicatie:

Wiedensohler, A., Andrade, M., Weinhold, K., Müller, T., Birmili, W., Velarde, F., Moreno, I., Forno, R., Sanchez, MF, Laj, P., Ginot , P., Whiteman, DN, Krejci, R., Sellegri, K., Reichler, T. (2018): Zwarte koolstofemissie en transportmechanismen naar de vrije troposfeer in het grootstedelijk gebied La Paz/El Alto (Bolivia) op basis van de dag van de volkstelling (2012). Sfeer. omgeving., 194, 158-169 d. doi:10.1016/j.atmosenv.2018.09.032 https: //doei.org /10.1016 /j.sfeerv.2018.09.032

Kontakte:

prof. Alfred Wiedensohler
Afdelingshoofd Experimentele Aerosol en Cloud Microphysics aan het Leibniz-Instituut voor Troposferisch Onderzoek (TROPOS)
Tel. + 49-341-2717-7062
http://www.tropo's.de /instituut/ueber-uns/mitarbeitende/Alfred Wiedensohler/

Dr Marcos Andrade
Directeur van de LFA, coördinator van het CHC-GAW-station
Laboratorio de Fisica de la Atmósfera, IIF-UMSA, Bolivia
Universidad Mayor de San Andres in La Paz
Tel. +-591 2799155
http://www.chacaltaya.onderwijs.bo /lfa-Bolivia.html