Netwerkupdates / Wereldwijd / 2021-10-18

Verouderde auto's vertragen de strijd tegen klimaatverandering:

Wereldwijd
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 4 minuten

Wanneer wereldleiders de make-or-break bijwonen Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Glasgow, Schotland over een paar weken, ze zullen worden vervoerd in elektrische voertuigen – een herinnering dat de transportsector een cruciale rol te spelen heeft in vermindering van broeikasgasemissies.

Hoewel veel ontwikkelde landen hebben toegezegd benzine- en dieselvoertuigen in de komende twee decennia uit te faseren, zal de overgang ingewikkelder zijn in ontwikkelingslanden, waar oude auto's geïmporteerd uit Europa, Japan en de Verenigde Staten vaak de enige betaalbare optie zijn.

Veel van deze gebruikte auto's stoten gevaarlijke dampen uit, stellen mensen bloot aan hoge niveaus van luchtvervuiling, en ze zijn vaak niet rijklaar, wat resulteert in meer ongevallen en doden.

Rob de Jong, hoofd van de Sustainable Mobility Unit bij het United Nations Environment Programme (UNEP), zegt dat de wereld op geen enkele manier kan voldoen aan haar emissievrije doelstellingen onder de Paris Agreement over klimaatverandering, tenzij er inspanningen worden gedaan om de handel in gebruikte auto's te reguleren. Het is een punt dat hij van plan is te maken op de komende klimaattop, bekend als COP26.

"Door de jaren heen, toen de vraag naar betaalbare, tweedehands auto's in ontwikkelingslanden groeide, hebben we een toename gezien in de export van vervuilende, verouderde voertuigen uit ontwikkelde landen. Deze problemen zijn allemaal met elkaar verbonden. Als we willen dat de wereldwijde vloot elektrisch wordt, moet dit probleem als onderdeel daarvan worden aangepakt”, zegt hij.

Onder het gemiddelde

Voordat ze worden geëxporteerd naar ontwikkelingslanden, zoals Kenia, worden veel voertuigen ontdaan van onderdelen die zijn ontworpen om de uitlaatemissies te verminderen. Foto: UNEP/Duncan Moore

wereldwijd de transportsector is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de energiegerelateerde uitstoot van broeikasgassen. Voertuigemissies zijn ook een belangrijke bron van fijnstof en stikstofoxiden, die de belangrijkste oorzaken zijn van stedelijke luchtverontreiniging.

Veel geëxporteerde gebruikte auto's zouden niet voldoen aan de veiligheids- of emissienormen in hun land van herkomst, en sommige zelfs ontdaan van belangrijke onderdelen of veiligheidsvoorzieningen, zoals luchtfilters. Idealiter zullen deze voertuigen snel worden uitgefaseerd als onderdeel van de wereldwijde transitie naar elektrische mobiliteit, maar in de tussentijd zeggen experts dat de handel moet worden gereguleerd, niet in het minst omdat de wereldwijde vloot tegen 2050 zal verdubbelen, met ongeveer 90 procent van de deze groei vindt plaats in lage- en middeninkomenslanden.

UNEP werkt al lang samen met partners om de regelgeving in importerende landen aan te scherpen en dringt er bij ontwikkelde landen op aan te stoppen met het exporteren van voertuigen die niet voldoen aan milieu- en veiligheidsinspecties.

In een historisch rapport van afgelopen oktober ontdekte UNEP dat de drie grootste exporteurs van gebruikte voertuigen – de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten – exporteerde wereldwijd 14 miljoen gebruikte lichte voertuigen tussen 2015 en 2018.

Van de 146 landen die in het rapport worden bestudeerd, heeft ongeveer tweederde een "zwak" of "zeer zwak" beleid dat de invoer van gebruikte voertuigen regelt. Het rapport riep op tot geharmoniseerde regelgeving op mondiaal en regionaal niveau om "ervoor te zorgen dat gebruikte voertuigen een zinvolle bijdrage leveren aan de verschuiving naar schonere, veiligere en betaalbare mobiliteit." Dit zou met name kunnen gebeuren als gebruikte emissiearme en emissievrije voertuigen worden gepromoot als een betaalbare manier voor ontwikkelingslanden om toegang te krijgen tot geavanceerde technologieën.

Nieuwe normen stellen

UNEP en haar partners hebben met Afrikaanse landen samengewerkt om nieuwe normen op te stellen, geholpen door de VN-fonds voor verkeersveiligheid, die wordt voorgezeten door de Speciaal VN-gezant voor verkeersveiligheid Jean Todt, die tevens voorzitter is van de Fédération Internationale de l'Automobile.

Dit werk heeft al zijn vruchten afgeworpen in West-Afrika, waar de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten vorig jaar een uitgebreid set van voorschriften voor de introductie van schonere brandstoffen en voertuigen. Die normen zijn in januari van dit jaar in werking getreden.

Nu worden er inspanningen geleverd om soortgelijke regels in Oost-Afrika in te voeren, zei de Jong, en Zuid-Afrika is begonnen met een overlegproces over geharmoniseerde normen.

"Ik ben erg optimistisch dat we in minder dan vijf jaar geharmoniseerde normen in heel Afrika kunnen hebben, en in minder dan acht jaar kunnen we de hele wereld die minimumnormen laten invoeren, geef of neem een ​​paar landen," de Jong zegt, en merkt op dat ook aan de andere kant van de toeleveringsketen actie moet worden ondernomen.

“Ook de exporteurs moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Als een voertuig in een Europees land niet meer rijklaar is, moet je het niet exporteren, ongeacht of er een regeling is in het importerende land.”, zegt hij.

Het voordeel van groen gaan

Er zijn ook voordelen voor ontwikkelde landen. In plaats van oude, vervuilende voertuigen te exporteren, zouden staten ze naar recyclingcentra kunnen sturen, banen creëren en een circulair systeem bouwen dat autofabrikanten van gerecyclede grondstoffen voorziet. En naarmate het aanbod aan ontwikkelingslanden krimpt, zullen de prijzen stijgen, wat een financiële stimulans vormt voor ontwikkelingslanden om hun eigen productiecapaciteit te vergroten en de basis te leggen voor een uiteindelijke overgang naar schonere transportsystemen.

Duidelijk beleid stimuleert ook particuliere innovatie en vooruitgang.

Mark Carney, speciaal VN-gezant voor klimaat en financiën, heeft opgemerkt dat de moratoria op verbrandingsmotoren in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na 2030 betekenen dat de industrie nu een stap vooruit kan doen en de nodige veranderingen kan doorvoeren.

“Dit is precies waar de financiële sector het machtigst is. Want wat de financiële sector niet doet, is wachten tot 2030 om zich aan te passen. Het begint zich nu aan te passen. Het zal geld, investeringen en leningen geven aan bedrijven met plannen om in die omgevingen te gedijen”, zei hij.

Zoals met alle milieu-uitdagingen, kan succes alleen worden bereikt door wereldwijde samenwerking.

“Het maakt niet uit of de klimaatemissies in Nederland of Kenia worden uitgestoten. Ze tellen mee voor de wereldwijde uitstoot en die moeten in 2050 op nul staan ​​voor het wereldwijde wagenpark”, aldus de Jong. “Met klimaatverandering kun je een probleem niet wegsturen. Het blijft een probleem.”