Netwerkupdates / Afrika / 2021-07-13

Duurzame ontwikkeling realiseren en luchtvervuiling in Afrika beperken:

De Africa Integrated Assessment of Air Pollution and Climate Change zal rekening houden met de snelle ontwikkeling van het continent en hoe het verder gaat, terwijl het voordelen biedt voor het klimaat en schone lucht.

Afrika en India
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 4 minuten

Afrika ontwikkelt een geïntegreerde evaluatie die illustreert hoe het continent belangrijke ontwikkelingsdoelen kan bereiken, schone lucht voor zijn mensen kan bieden en de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering en aantasting van ecosystemen kan helpen. De beoordeling, de eerste in zijn soort voor Afrika, zal empirisch onderbouwd beleid over het hele continent ondersteunen om effectieve continentale actie te ondersteunen.

De Africa Integrated Assessment of Air Pollution and Climate Change wordt geleid door de Climate and Clean Air Coalition (CCAC) in samenwerking met de African Union Commission (AUC), het VN-milieuprogramma (UNEP) en het Stockholm Environment Institute (SEI). Het brengt wetenschappers, beleidsleiders en praktijkmensen die in heel Afrika werken samen om de snelle ontwikkeling van het continent en de bijbehorende uitdagingen op het gebied van luchtvervuiling en klimaatrisico's te overwegen.

De beoordeling zal de besluitvorming voor duurzame economische en sociale ontwikkeling in Afrika informeren en oplossingen en de aanzienlijke voordelen van verbeterde luchtkwaliteit voor gezondheid, landbouw, milieu en bosbouw benadrukken; samen met het gelijktijdige potentieel om klimaatverandering te beperken en aanpassing te bevorderen. Het zal ook capaciteitsontwikkeling en maatregelen bevorderen die gericht zijn op het verminderen van de emissies van belangrijke sectoren van de economie. Hoewel ontwikkeling voor Afrika een prioriteit is om het 'Afrika dat we willen' te bereiken, zoals beschreven in de Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie, hoeft dit niet ten koste te gaan van het milieu of de gezondheid van mensen.


Slechte toegang tot opties voor schone energie betekent dat veel gemeenschappen in Afrika nog steeds open vuur gebruiken om te koken. Een kookplaats van drie stenen in een dorp buiten Abuja, Nigeria.

"Deze beoordeling is belangrijk omdat het ontwikkelingsprioriteiten en -acties identificeert die zowel de hoge niveaus van luchtvervuiling in het komende decennium kunnen verminderen, als ook de klimaatveroorzakende emissies kunnen verminderen in overeenstemming met de wereldwijde verplichtingen en de Overeenkomst van Parijs", zegt Helena Molin Valdes, voormalig hoofd van het CCAC-secretariaat.

De beoordeling richt zich op kortlevende klimaatverontreinigende stoffen (SLCP's), luchtverontreinigende stoffen waarvan de levensduur in de atmosfeer enkele dagen tot minder dan een decennium duurt. SLCP's verwarmen de atmosfeer en hun mitigatie speelt een belangrijke rol bij het vertragen van de snelheid van de opwarming van de aarde. De beoordeling zal ook de nadruk leggen op strategieën die tegelijkertijd de uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen en langlevende broeikasgassen verminderen.
Twee grote uitdagingen: data en capaciteit

Twee van de grootste problemen voor Afrikaanse landen zijn het gebrek aan gegevens over de emissies die luchtvervuiling en klimaatverandering veroorzaken en onvoldoende capaciteit om de naleving van beleid, regelgeving en normen op het gebied van luchtverontreiniging af te dwingen en mogelijk te maken. Landen hebben gegevens nodig om beleid te plannen dat luchtvervuiling kan verminderen en nationale ontwikkelingsprioriteiten en klimaatdoelstellingen kan realiseren. De beoordeling heeft tot doel deze lacunes op te vullen en de lokale kennis en institutionele capaciteit te vergroten, zodat regeringen op geïntegreerde wijze het beleid inzake luchtverontreiniging en klimaatverandering kunnen integreren en implementeren in nationale ontwikkelingsplannen.

De beoordeling maakt deel uit van het algemene doel om praktijkgemeenschappen op te bouwen tussen Afrikaanse wetenschappers, beleidsmakers en praktijkmensen om de rol en het potentieel van emissiebeperkende strategieën ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling in Afrika te versterken.

"De Commissie van de Afrikaanse Unie zal de uitvoering van de resultaten van de Afrikaanse geïntegreerde beoordeling van luchtverontreiniging en klimaatverandering en koppelingen met Agenda 2063 en de ontwikkeling van het luchtkwaliteitskader voor Afrika ondersteunen", aldus Harsen Nyambe, hoofd Milieu, klimaatverandering , Water- en Landbeheer aan de AUC. Hij onderstreepte ook hoe belangrijk het is om de resultaten van dit soort werk in de nationale leerplannen op te nemen om de jongere generaties voor te bereiden op de komende veranderingen.

"De African Integrated Assessment on Air Pollution and Climate Change zal bepalen hoe de ontwikkeling in Afrika kan verlopen en tegelijkertijd de luchtvervuiling en de negatieve effecten ervan op gezondheid, landbouw, milieu, bosbouw en levensonderhoud kunnen beperken", zegt dr. Philip Osano, centrumdirecteur. van SEI Africa in Nairobi.


Passagiers mengen zich met het verkeer in de stoffige en vervuilde lucht in het centrum van Nairobi.

Internationaal erkende wetenschappers van Afrikaanse instellingen en mondiale wetenschappelijke organisaties zullen de beoordeling maken onder leiding van drie covoorzitters: Alice Akinyi Kaudia, voormalig milieusecretaris bij het ministerie van Milieu en Bosbouw, Kenia; Youba Sokona, vicevoorzitter van het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC); en Brian Mantlana, Impact Area Manager: Holistic Climate Change, Smart Places Cluster, Council for Scientific and Industrial Research (CSIR). De medevoorzitters zijn verantwoordelijk voor de strategische beslissingen in het beoordelingsproces.
De ongelijkheden van luchtvervuiling en klimaatverandering aanpakken

“Gezien de groeiende ongelijkheid in vervuiling, komt er een aanzienlijke last van luchtvervuilingsgerelateerde sterfgevallen voor in Afrika, maar het ontbreekt ons aan nauwkeurige, tijdige informatie die vooruitgang belemmert bij het verminderen van de toenemende schadelijke effecten van luchtvervuiling op de menselijke gezondheid, het regionale klimaat, ecosystemen en gewassen. rendement”, zegt dr. Juliette Biao Koudenoukpo, directeur en regionale vertegenwoordiger van het Afrika-kantoor bij UNEP. “Om deze leemte op te vullen, is het belangrijk om prioriteit te geven aan het creëren van bewustzijn, te investeren in het contextualiseren van de geboekte vooruitgang en de unieke uitdagingen en oplossingen bij het monitoren van luchtvervuiling in Afrika en bij het beoordelen van de effecten. Door deze Afrika-evaluatie is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het bereiken van belanghebbenden en het inbedden van het evaluatieproces in de regio.”

Het belang van de beoordeling voor Afrikaanse beleidsmakers werd opgemerkt door de Afrikaanse Ministeriële Conferentie over Milieu (AMCEN) in Besluit 17/2, waarin het belang van SLCP's en de "noodzaak van een beoordeling van het verband tussen beleid om luchtverontreiniging aan te pakken en beleid om klimaatverandering” tijdens de 2019e sessie van 17 in Durban, Zuid-Afrika. Tijdens de 15e zitting van AMCEN (2015) in Caïro, Egypte, riepen de ministers in hun verklaring op tot betere monitoring en modellering van de luchtkwaliteit en de noodzaak om een ​​Afrika-brede raamovereenkomst voor luchtkwaliteit over luchtkwaliteitsbeheer te ontwikkelen. Deze kwestie kwam opnieuw aan de orde tijdens de 16e zitting van AMCEN (2017), Libreville, Gabon, waar de ministers erkenden dat de regio te maken had met toenemende niveaus van luchtvervuiling, wat een negatief effect heeft op het milieu en de sociale en economische ontwikkeling in de regio, aangezien evenals op de menselijke gezondheid en het welzijn van de Afrikaanse bevolking.

Luchtvervuiling in al zijn vormen vormt op vele manieren een gevaar voor de kwaliteit van het menselijk leven”, zegt Dr. Alice Kaudia, een van de covoorzitters die de beoordeling begeleidt. “Dat miljoenen mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van luchtvervuiling, geeft aan dat er dringend actie moet worden ondernomen. In Afrika is de situatie acuut: het meest kwetsbare deel van de Afrikaanse bevolking – vrouwen en kinderen – loopt een hoger risico op gevoeligheid voor chronische luchtwegaandoeningen als gevolg van blootstelling aan luchtvervuiling binnenshuis als gevolg van het gebruik van biomassabrandstoffen voor het koken en paraffine voor verlichting .”

“Bovendien verslechtert blootstelling aan luchtvervuiling buitenshuis door open verbranding van afval, met name plastic op open stortplaatsen en open verbranding van landbouwresten, de situatie. De beoordeling komt op het juiste moment en de resultaten zullen het beleid voor het herstel van ecosystemen en strategische actie informeren voor een ingrijpende verandering in ontwikkelingspraktijken en investeringsbeslissingen in Afrika voor het wereldwijde welzijn, "voegde ze eraan toe.

De beoordeling zal dit jaar worden afgerond en heeft een evenwicht tussen mannen en vrouwen en een brede deelname aangemoedigd, vooral van vroege onderzoekers. Er wordt een reeks op internet gebaseerde consultatieve seminars gehouden om modelleringsbenaderingen, scenario-ontwikkeling en doelresultaten te bespreken met Afrikaanse belanghebbenden. Seminaropnames en discussiedocumenten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 

Het secretariaat van de CCAC is op zoek naar reviewers. Om interesse te tonen en bij te dragen, neem contact op met: [e-mail beveiligd]

Communicatie contacten:

Tiy Chung, communicatiemedewerker, CCAC, [e-mail beveiligd]

Lawrence Malindi Nzuve, communicatiecoördinator, SEI Afrika, [e-mail beveiligd]