BreatheLife-lid

Santo Domingo, Dominicaanse Republiek

Terug naar alle netwerkleden
Foto door Nicolás Lope de Barrios

Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek en het grootste grootstedelijk gebied in het Caribisch gebied, is van plan zich te concentreren op het uitbreiden en upgraden van zijn openbaarvervoersysteem, op stadsvernieuwingsplanning en betere connectiviteit, en op het opleiden van zijn 1-miljoen sterke bevolking van hun kant in het verminderen van luchtverontreinigingsniveaus in hun stad en het nationale district.

"De gemeenteraad van het nationale district erkent dat luchtverontreiniging een serieus gezondheids- en milieurisico voor iedereen betekent en dat het nodig is maatregelen te nemen op alle niveaus van de samenleving om de bewustwording over de veroorzaakte problemen te vergroten en de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. Wij zetten ons in om het nationale district te begeleiden in duurzame systemen voor stedelijke mobiliteit en beheer van vast afval, en het gebruik van niet-vervuilende energie aan te moedigen. "

David Collado, burgemeester, Santo Domingo, nationaal district