BreatheLife-lid

Moldavië

Terug naar alle netwerkleden

Moldavië heeft dit jaar de brandstofkwaliteitsnormen voor benzine en diesel goedgekeurd die overeenkomen met die van de Europese Unie en heeft prioriteit gegeven aan het invoeren van voertuignormen in 2019-2020. Het land 3.6 miljoen heeft zich gecommitteerd aan het versterken van de capaciteit voor monitoring en rapportage krachtens het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.

Moldavië beschikt over voorschriften en beleid om emissies door landbouw, transport, afvalbeheer, luchtverontreiniging van huishoudens en energievoorziening te beheersen, maar we blijven werken aan hiaten, bijvoorbeeld geïntegreerde monitoring van luchtkwaliteit, waarbij we belangrijke belanghebbenden betrekken bij coördinatieplanningsacties. en bewustwording van de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid. "

Valentina Tapis, staatssecretaris, ministerie van Landbouw, Regionale Ontwikkeling en Milieu
De luchtvervuiling in

Moldavië Veche, Roemenië

Lid BreatheLife
0
280%
OVER HET VEILIGE NIVEAU PM2.5 jaarlijkse blootstelling *

*P.M 2.5 concentraties gemeten in microgram deeltjes per kubieke meter lucht (μg / m3) Gegevens: WHO Wereldwijd platform voor luchtkwaliteit en gezondheid

WHO-richtlijn (10)Laagste niveau waarbij het voortijdige sterftecijfer toeneemt als reactie op langdurige blootstelling

Tussendoel 1 (35)Geassocieerd met 15% hogere premature mortaliteit ten opzichte van de WHO-richtlijn van 10 μg / m3

Tussendoel 2 (25)Geassocieerd met 6% lager voortijdig sterfterisico ten opzichte van tussentijds doel 1 (35 μg / m3)

Tussendoel 3 (15)Geassocieerd met 6% lager voortijdig sterfterisico ten opzichte van tussentijds doel 2 (25 μg / m3)

Meer over de gegevens

Luchtkwaliteit en gezondheidslast Roemenië

24,883 Jaarlijkse sterfgevallen door luchtverontreiniging
Buiten LUCHTVERVUILING

Leidende moordenaar

Ischemische hartziekte

Nationale luchtkwaliteit

19

jaargemiddelde PM 2.5

Huishouden LUCHTVERVUILING

Leidende moordenaar

Ischemische hartziekte

Sterfgevallen onder kinderen (0-5yrs)

69

per jaar

LAATSTE OP DE REIS NAAR 2030: