Moldavië - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Moldavië

Terug naar alle netwerkleden

Moldavië heeft dit jaar de brandstofkwaliteitsnormen voor benzine en diesel goedgekeurd die overeenkomen met die van de Europese Unie en heeft prioriteit gegeven aan het invoeren van voertuignormen in 2019-2020. Het land 3.6 miljoen heeft zich gecommitteerd aan het versterken van de capaciteit voor monitoring en rapportage krachtens het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.

Moldavië beschikt over voorschriften en beleid om emissies door landbouw, transport, afvalbeheer, luchtverontreiniging van huishoudens en energievoorziening te beheersen, maar we blijven werken aan hiaten, bijvoorbeeld geïntegreerde monitoring van luchtkwaliteit, waarbij we belangrijke belanghebbenden betrekken bij coördinatieplanningsacties. en bewustwording van de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid. "

Valentina Tapis, staatssecretaris, ministerie van Landbouw, Regionale Ontwikkeling en Milieu