Plateau, Benin - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Plateau, Benin

Terug naar alle netwerkleden

Gelegen in het zuidoosten van de Republiek Benin, herbergt de regio Plateau ongeveer 700,000-mensen. Het gebied is industrieel, met vier grote fabrieken die cement, olie en katoen produceren, maar ook bijdragen aan luchtvervuiling in de regio. Plateau, Benin sluit zich aan bij de BreatheLife-campagne om zijn inspanningen te ondersteunen in de richting van schonere lucht en meer duurzame ontwikkeling.

De Gemeenschap van de Plateau-gemeenten is een industrieel gebied dat cement, molensolie en gins katoen produceert. We hebben ook mini-oliemolens en kleine agro-voedselverwerkingseenheden. Om onze gezondheid te beschermen tegen de gevolgen van luchtverontreiniging, pleiten we daarom voor een schonere productie in deze sectoren. Maar we geven ook prioriteit aan herbebossing, zowel voor de luchtkwaliteit als voor de klimaatvoordelen, en willen landbouw beoefenen met respect voor duurzame ontwikkeling. Onze regio bundelt ook inspanningen om het beheer en de behandeling van vast huishoudelijk afval te verbeteren. We promoten zonne-verlichting en emissiearme kachels en brandstoffen. We kijken er naar uit om gebruik te maken van de expertise en ervaringen van andere BreatheLife-leden om onze inspanningen verder te verbeteren.