BreatheLife-lid

Mount Barker, Zuid-Australië, Australië

Terug naar alle netwerkleden

De eerste Australische stad die meedoet aan de BreatheLife-campagne, Mount Barker, richt zich op stedelijke groen-, wandel- en ruiterpaden en het verbeteren van het openbaar vervoer om de omgeving milieuvervuilingvrij, gezond en zeer leefbaar te houden.

"De District Barker District Council erkent dat luchtverontreiniging een groot gezondheids- en milieurisico voor iedereen is en dat er op alle niveaus in de samenleving actie moet worden ondernomen om het bewustzijn te vergroten en maatregelen te nemen om de gezondheid en het welzijn van iedereen te verbeteren."

Ann Ferguson, burgemeester, Mount Barker, Zuid-Australië