Montreal, Canada - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Montreal, Canada

Terug naar alle netwerkleden

De stad Montreal heeft een transportplan aangenomen dat fietsen, wandelen en openbaar vervoer stimuleert, efficiënt en innovatief is in het beheer van afval en past stadsplanning en bouwvoorschriften toe die de ontwikkeling van een compacte, leefbare stad ondersteunen.

De komende jaren moeten we bekijken hoe we onze buurten, onze stad, bouwen. De uitstoot van broeikasgassen door voertuigen op onze wegen zal moeten worden verminderd. Er zal hernieuwbare energiebronnen moeten worden ingevoerd en de efficiëntie van het goederenvervoer moet worden verbeterd, zodat de lucht die we inademen niet langer de kosten van onze vervoersgewoonten zijn. We zijn vastbesloten om ons woord te houden, proactief te zijn en te zorgen voor een betere luchtkwaliteit voor toekomstige generaties. "

Valerie Plante, burgemeester van Montreal