Malediven - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Maldiven

Terug naar alle netwerkleden
Foto door Asian Development Bank. Gebruikt onder CC BY-NC 2.0-licentie

De Maldiven laten zich leiden door het nationale actieplan inzake luchtverontreinigende stoffen, dat beleid en mechanismen omvat om beleid te monitoren om het bewustzijn over luchtverontreiniging te vergroten en burgers en gemeenschappen in staat te stellen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging te bestrijden.

De regering van de Maldiven is vastbesloten om concrete en strategische maatregelen te nemen om de problemen van luchtverontreiniging aan te pakken om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Tot voor kort vonden wetenschappelijke en politieke gesprekken over klimaatverandering en luchtverontreiniging afzonderlijk plaats. Het wordt echter steeds meer erkend dat beide kwesties nauw met elkaar verbonden zijn. "

Dr. Hussain Rasheed Hassan, minister van Milieu, Maldiven