BreatheLife-lid

Lalitpur Metropolitan City, Nepal

Terug naar alle netwerkleden

De oude, erfgoedrijke stad Lalitpur is van plan om wegstof te minimaliseren, herbebossing en groene ruimten te vergroten, te investeren in de verbetering van het openbaarvervoersysteem, luchtvervuilingsmonitoring te ondersteunen, afvalbeheersystemen te verbeteren en hard te stoken als onderdeel van inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren voor zijn 284,000-burgers. Lalitpur is een van de twee grote steden die een leidende rol hebben gespeeld bij het verenigen van de gemeenten van de Kathmandu-vallei met het gezamenlijke doel om de luchtvervuiling in de regio te verminderen.

Luchtvervuiling is een veelvoorkomend probleem voor alle gemeenten in de Kathmandu-vallei. Lalitpur Metropolitan City onderneemt actie op alle relevante gebieden om onze collectieve luchtkwaliteitsdoelen te bereiken, omdat we begrijpen dat hoe goed werk de gemeente ook in andere sectoren doet, het succes beperkt zal zijn als we onze omgeving niet verbeteren. "

Chiribabu Maharjan, burgemeester van Lalitpur Metropolitan City