Honduras - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Honduras

Terug naar alle netwerkleden
Foto door Alex Padilla

Honduras werkt samen met partners aan het versterken van het beheer van de luchtkwaliteit, terwijl het ook gericht is op het bijwerken van de voorschriften voor voertuigemissies en de inzet van verbeterde kookovens. Het land van 9 miljoen mensen heeft sinds de komst van 2007 een luchtkwaliteitsplan opgesteld.

Honduras erkent dat luchtvervuiling een aanzienlijk risico vormt voor de gezondheid van onze burgers en het milieu. We ondernemen actie om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Het land wil nieuwe luchtkwaliteitsnormen en een netwerk voor monitoring van de luchtkwaliteit vaststellen om zijn inspanningen om luchtvervuiling te bestrijden te versterken. "

Lic. Carlos Thompson, directeur, CESCCO / MIAMBIENTE