BreatheLife-lid

Greater Malé, Malediven

Terug naar alle netwerkleden

Malé, hoofdstad van de natie op het eiland van de Malediven, loopt voorop bij nationale actie in de richting van een toekomst met lage emissieontwikkeling, die co-benefits oplevert voor de luchtkwaliteit, met name op de prioritaire gebieden transport, energievoorziening en beheer van vast afval.

Als een land van op grote schaal verspreide eilanden, presenteert onze geografie een aantal specifieke uitdagingen op gebieden met directe gevolgen voor zowel klimaatverandering als luchtvervuiling - energievoorziening, beheer van vast afval en transport. Schaalvoordelen en enorme investeringskosten worden tegen ons gestapeld. Maar we blijven onverschrokken en werken aan de tweeledige doelstellingen van betere luchtkwaliteit en beperking van de klimaatverandering, die beide de gezondheid en het milieu van onze bevolking beschermen, met investeringen zowel uit onze nationale begroting als via internationale hulp. "

Abdullahi Majeed, Minister van Staat voor Milieu en Energie
De luchtvervuiling in

Mannetje, Malediven

Lid BreatheLife
0
220%
OVER HET VEILIGE NIVEAU PM2.5 jaarlijkse blootstelling *

*P.M 2.5 concentraties gemeten in microgram deeltjes per kubieke meter lucht (μg / m3) Gegevens: WHO Wereldwijd platform voor luchtkwaliteit en gezondheid

WHO-richtlijn (10)Laagste niveau waarbij het voortijdige sterftecijfer toeneemt als reactie op langdurige blootstelling

Tussendoel 1 (35)Geassocieerd met 15% hogere premature mortaliteit ten opzichte van de WHO-richtlijn van 10 μg / m3

Tussendoel 2 (25)Geassocieerd met 6% lager voortijdig sterfterisico ten opzichte van tussentijds doel 1 (35 μg / m3)

Tussendoel 3 (15)Geassocieerd met 6% lager voortijdig sterfterisico ten opzichte van tussentijds doel 2 (25 μg / m3)

Meer over de gegevens

Luchtkwaliteit en gezondheidslast Malediven

66 Jaarlijkse sterfgevallen door luchtverontreiniging
Buiten LUCHTVERVUILING

Leidende moordenaar

Ischemische hartziekte

Nationale luchtkwaliteit

16

jaargemiddelde PM 2.5

Huishouden LUCHTVERVUILING

Leidende moordenaar

Ischemische hartziekte

Sterfgevallen onder kinderen (0-5yrs)

0

per jaar

LAATSTE OP DE REIS NAAR 2030: