Dublin, Ierland - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Dublin, Ierland

Terug naar alle netwerkleden

De vier provinciale overheden van de regio Dublin, het eerste BreatheLife-lid van Ierland, hebben toegezegd samen te werken om tegen 2030 te voldoen aan de richtlijnen van de WHO inzake luchtkwaliteit, waardoor Dublin opnieuw een voortrekkersrol speelt bij het aanpakken van problemen met de luchtkwaliteit om de menselijke gezondheid te beschermen - dit keer naast de onderling samenhangende uitdagingen van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

Het doel bereiken in de BreatheLife-campagne zal moeilijke en mogelijk impopulaire beslissingen met zich meebrengen. We moeten dus allemaal dapper zijn als we de juiste beslissingen willen nemen voor onze stad. Terwijl Dublin enkele belangrijke bronnen van luchtverontreiniging grotendeels heeft geëlimineerd, zijn andere, met name emissies door de vervoerssector, naar voren gekomen als nieuwere uitdagingen. Onze focus zal liggen op het verminderen van deze emissies om de gezondheid van onze burgers te beschermen. "

Cllr Tom Brabazon, loco-burgemeester van Dublin