Colombia - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Colombia

Terug naar alle netwerkleden
proef

Nieuw BreatheLife-land Colombia ontwikkelt acties om nul- en laagemissietransport te implementeren, en energie-efficiëntie in de industrie ter versterking van bestaande technische en regelgevende instrumenten die inspanningen voor de bestrijding van luchtvervuiling verankeren.

"De uitvoering van acties om vervuiling te verminderen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen vereist een gecoördineerde inspanning van nationale, regionale en lokale instellingen, evenals een effectieve integratie van burgerparticipatieprocessen."

Maria Claudia Garcia Dávila, viceminister van milieubeleid en normalisatie, ministerie van Milieu en duurzame ontwikkeling