Caldas, Colombia - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Caldas, Colombia

Terug naar alle netwerkleden

Caldas is een regio van 1 miljoen inwoners in het dramatisch bergachtige koffieland van Colombia, waarvan bijna de helft in de hoofdstad Manizales. Het aanpakken van luchtvervuiling in Manizales is een gedeeld proces en een uitdaging, geleid door de overheid, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld en steunt op de sterke punten van iedereen. Lokale en regionale emissiebronnen zijn van invloed op de luchtkwaliteit in Manizales en Caldas, en dragen bij tot fijn stof en gassen. Deze omvatten wegtransport, industriële faciliteiten en de actieve vulkaan Nevado del Ruíz (27 km van de stad gelegen). Emissiebeheersingsinspanningen waren vooral gericht op uitstoot van wegvervoer.

"De inspanningen voor de bestrijding van de uitstoot in Caldas zijn grotendeels geconcentreerd in Manizales, een dynamische universiteitsstad waar de publieke en private sector gebruik maken van lokale sterke punten om alle activiteiten en campagnes te implementeren die nodig zijn om luchtvervuiling in de stad te voorkomen en beheersen. Stakeholderinspanning: de overheid, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector hebben rollen gedefinieerd in het opstellen, bevorderen, financieren en implementeren van beleid, monitoring en analyse van de vereiste gegevens en kennis, en het rapporteren en vaststellen van sleutelindicatoren. "

Juan David Arango Gartner, algemeen directeur, Corpodcaldas