Bogota, Colombia - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Bogota, Colombia

Terug naar alle netwerkleden
Foto door Pedro Szekely / CC BY-NC-SA 2.0

Alle relevante instellingen in de Colombiaanse hoofdstad van meer dan 8 miljoen burgers werken samen in een samenwerkingsverband om de luchtkwaliteit te verbeteren voor een betere volksgezondheid, een die ook de inspanningen van lokale, regionale en nationale overheden bundelt.

Voor het eerst heeft Bogota specifieke doelen gesteld in ons vierjarenontwikkelingsplan en de regering heeft zich daaraan verbonden. We keuren alleen maatregelen goed die doelen stellen om gemiddeld 10 procent van de luchtvervuiling in onze stad te verminderen. Het betekent doorgaan met het elektrificeren van ons massatransportsysteem, dat is gebaseerd op bussen, en een metrosysteem ontwikkelen dat volledig elektrisch is. We verbeteren de infrastructuur en beveiliging voor voetgangers en voor fietsers. We bouwen een instelling voor het grootstedelijk gebied tussen Bogotá en de provincie om ons heen, omdat de lucht geen administratieve en politieke grenzen kent. "

Claudia López Hernández, burgemeester van Bogota