Bhubaneshwar, India - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Bhubaneshwar, India

Terug naar alle netwerkleden

Bhubaneshwar treedt toe als de vierde BreatheLife-stad in India. Met een bevolking van 838,000, richt Bhubaneshwar zich op het vergroten van actieve mobiliteit zoals wandelen en fietsen, en het verbeteren van openbaar vervoernetwerken in het kader van het Smart City-plan. Bhubneshwar Municipal Corporation heeft een initiatief voor vast afval opgezet, inclusief betrokkenheid van de gemeenschap en huis-aan-huis inzameling van gescheiden afval voor nat en droog afval, periodieke wegvegen om stof te verminderen en installatie van een afval-naar-energiecentrale in Bhubaneshwar. De stad heeft ook strikte maatregelen genomen voor open verbranding om de luchtvervuiling door de verbranding van landbouw- en vast afval te verminderen.

Publieke betrokkenheid zal een belangrijk aspect zijn van de Breathe Bhubaneshwar-campagne. We ondernemen actie om de luchtvervuiling de komende 3-4 jaar te verminderen.

Sri Prem Chandra Chaudhary, gemeentelijk commissaris, Bhubaneshwar Municipal Corporation