BreatheLife-lid

Baskisch, Spanje

Terug naar alle netwerkleden

Het Baskenland is een autonome regio in het noorden van Spanje, met de gemeenten Vitoria-Gasteiz, Álava, Biskaje en Gipuzkoa. In de afgelopen tien jaar heeft de regio indrukwekkende vooruitgang geboekt bij het verminderen van emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het Baskische land sluit zich aan bij BreatheLife als een actieve partner bij het aanpakken van de milieu-uitdagingen waarmee we allemaal worden geconfronteerd.

In het laatste decennium heeft het Baskenland aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van luchtkwaliteit, maar wij zijn van mening dat het luchtkwaliteitsbeleid verder moet gaan dan louter wettelijke naleving, zodat het de bescherming van gezondheid en milieu effectief kan garanderen. Ons huidige kaderprogramma voor het milieu past dus richtlijnen toe uit het milieuactieprogramma van de Europese Unie, dat gebaseerd is op 'goed leven, binnen de grenzen van onze planeet'. Ons beleid is erop gericht luchtvervuiling door transport te verminderen, informatie over luchtverontreiniging toegankelijker en begrijpelijker te maken voor het publiek en ons vermogen om beter te anticiperen en effectiever te handelen om de luchtkwaliteit te beheersen, te ontwikkelen.

Elena Moreno Zaldibar, viceadviseur van Milieu