Aburra-vallei, Colombia - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Aburra Valley, Colombia

Terug naar alle netwerkleden

Aburrá Valley sluit zich aan bij de wereldwijde BreatheLife-campagne met een focus op het verminderen van luchtvervuiling door fijn stof PM2.5. Het uitgebreide plan van het grootstedelijk gebied omvat het upgraden van SITVA, het systeem voor openbaar vervoer; uitbreiden van fietsinfrastructuur; en het bevorderen van duurzame productie in industrie en landbouw. Het grootstedelijk gebied versterkt ook zijn meetnet en gegevensintelligentie om de luchtkwaliteit beter te kunnen volgen.

Het grootstedelijk gebied van Aburrá Valley erkent dat luchtverontreiniging een belangrijk risico vormt voor de gezondheid en het milieu. We moeten maatregelen nemen op alle niveaus van de samenleving om het bewustzijn van de burger te vergroten en onze inzet voor duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Eugenio Prieto Soto