नेटवर्क अपडेट / गुआडालजारा, मेक्सिको / २०२०-०2020-१।

ग्वाडालजारा लागू पोलिटाकास पब्लिकस क्वे मेजोरान ला कालिदाड डेल ऐरे वाई ब्रिन्डार बिनेस्टार ए ला सिउदादानस:

ला सिउदाड मन्टीने एल कन्प्रोसिएशन डे पोनेर लॉस árboles एन एएल सेन्ट्रो डे सुस पोलिटास पब्लिकस

गुआडालजारा, मेक्सिको
आकार स्केचको साथ सिर्जना गरियो।
पढ्ने समय: 2 मिनेट

एल म्युनिसिपलियो डे गुआडालाजारा लागू गरीरहेको पोलिटेकस पब्लिक क्वा मेजोरान ला कालिदाड डेल ऐरे वाई ब्रिन्डार बिनेस्टार ए ला सिउदादानाना। अल सेर्टे डे ला रेड डे सिउडेस अर्बोल डेल मुन्डो, मन्टीने एल कन्प्रोसिस डे अरबोरिजार ला सिउदाड वा पोनेर अल सेन्ट्रो डे न्यूस्ट्रास पोल्टिकस पब्लिकस लॉस borboles।

 

एन एस्टे मार्को, इनिसिया एन २०१ la ला पोलिटिका पब्लिक गुआडालाजारा, सिउदाड फ्रेस्का, ला क्यूअल एएस इम्पुल्सडा पोर ला डायरेसीन डे मेडियो एम्बिएन्टे, ट्रेबाजान्डो एन एपीओनेस पारा डिस्मिनुर ला ट्रामेटुरा डे ला सिउदाड, प्रिन्सिपेन्टे एन लास इस्लास डे क्यारोस, एसिको लोसो invernadero। एक निरंतरता, Explicaremos लॉस प्राइक्टोस Que conforman गुआडालाजारा, सियुडड फ्रेस्का वाई cómo अबोनन ए मेजोरर न्यूएस्ट्रा क्यालिडाड डे एर।

एन २०२० एल गोबिर्नो डे गुआडालाजारा एरेन्सीएल एल प्रोग्रामा डे मानेजो इंटिग्रल डे अरबोलाडो अर्बानो २०२०, कोन ला फाइनलिडैड डार मन्टेनिमेन्टिओ ए मेस डी १२००० boर्बोलेस डे न्यूस्ट्रा सिउदाद। Con el objetivo de disminuir el riesgo de caída de borboles en condiciones कमजोरहरु y enfermos।

एल इनिसियो डेल टेम्पोरल डे ल्लुभियस मार्का एल इनिसियो डेल प्रोग्रामा एनुअल डे प्लान्टेसियन्स २०२०, कोन एल क्युअल सेरान प्लान्टैडोस १..००० boर्बोल्स। लो क्युअल ट्रेरी ग्रान्डेस बेनिफिजियस कमो ला लिब्रासीन डे ऑक्सिजेनो, क्याप्पुरा डि कन्स्मिनेन्ट्स, डिस्मिनुसिएन डे इरिस्को एन्फर्मेडेड्स रेस्पिरियसिस, निको पारा फाउना सिल्वेट्रे, रिटेन्सन डे अगुआ इ फिल्टर्सिó मन्टोस फ्रेटिकोस।

Contear zonas naturales de la ciudad es imprescindible para la biodiversidad urbana, por ello seaaaa red red 50 30 कोरेडोरोर्स अर्सेरोस, लस क्युलेस छोरा पासिलोस डे वेजिस्टेनिन कन्स कन्टेक्टर्न बास्क अर्बानोस, पार्क्स् वा अर्सिस म्युनिसिपल्स। La proyección para este año es de 187 Corredores con un कुल डी १XNUMX किलोमिटर।

एन २०१ arran एरेन्डेस एल प्रोग्रामा # १०० पार्क्जजीडीएल, कन् ला फाइनलिडेड डे रेसारटर वा रिहेबिलिटार लॉस एस्पाइसोस पब्लिकोस डे मनेरा जिम्मेदार एन्ट्री सिउडाडानोस वा गोबिर्नो। डुरान्टे एल प्राइमर ए progो डेल प्रोग्रामा से रिहैबिलिटेरोन सेर्का डे mil०० मिल एम २ डे सुपरफिसी एन १० एस्पेसिओस पब्लिक। Durante este año se han intervenido 2019 parques।

एडेम्स, से रियलिजन सिम्युलेनेमेन्ट ओट्रोस प्राइक्टोस क्यू अबोनन ला ला कैलिडाड डेल एर डेल म्युनिसियो, कमो एल इन्भेन्टारियो डे एमिनेस डे गैस डे एफफेटो इनवर्नेडेरो वा कन्टेमिनेट्स समालोचक, एल क्युअल से ट्रबाजा एन कोलाबोरसिएन कोनोस डब्ल्यूआरआई, इमिप्लान यर्जोस डिस्को ओब्टेनर इन्फर्मिसिअन प्रिसिसा वा साबर क्वाइ प्रोग्रामास फोर्टलेसेर ओ क्रिएर पारा मेजोरर ला कैलिडाड डेल एर्रे डेस्डे लॉस गोबिरोनोस लोकल।

एस् मिस्मो, टेनिन्डो कोमो ईजे ट्रांसवर्सल ला सुस्टेन्फिलीडेड वा मेजोर ला ला कैलिडाड डेल एर; se suman esfuerzos desde la Movilidad con la dotación de infraestructura ciclista que favorezca la Movilidad no motorizada, garatizando seguridad y sus km 73 किमी de ciclov confas कन्फोर्ट एक लॉस usuarios। अडेम्स, से ललेवा ए क्याबो ला लागूकोसिन डी सिक्लोप्युर्टोस क्वे इन्सेन्टीभन एल यूएसओ डी ला बाइक्लिटा कोमो अन मेडियो अल्टरनो डे ट्रान्सपोर्ट। सुमान्डो ला जेनेरिसिएन डि प्रोग्रामास डि मोभिलिडाड एस्कोलर डिरिगिडोस ए सेन्ट्रोस एजुकिटिज ई इन्स्टिट्यूसेन्स क्यु अबोनन अल कैम्बियो डे प्याराडिग्मा हसिया अन मोलिलिडाड सस्टेन्टेबल।

Esta informe fue aportada por la la Dirección de Medio Ambiente, गोबिर्नो डे गुआडालाजारा como parte de las museraciones del primer Día Internacional del Aire Limpio para los cielos azules। M histors ईतिहासस डे अक्सिटो वाई अनुभवियस डे एर लिम्पियो डे सिउडेड्स, क्षेत्र वाई पास्टस् एस्टेन डिस्पोनिबल्स यहाँ, यहाँ y यहाँ