स्यान एन्टोनियो, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका - ब्रेफेरी Life 2030
साँच्चिकै जीवन सदस्य

सान एन्टोनियो, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका

सबै शहरहरूमा फर्कनुहोस्
सैन एन्टोनियो फोटोग्राफर Joe Diaz द्वारा फोटो

सैन एण्टोनियोले एसए कल स्थिरता योजना, स्वस्थ मान्छे, स्वस्थ वातावरण र स्वच्छ हावाको लागि एक सडकमैपको साथ एक महत्वपूर्ण भविष्यलाई सम्बोधन गर्दछ। रणनीतिक योजना ऊर्जा, खाद्य प्रणाली, हरियो भवन र पूर्वाधार, भूमि प्रयोग र यातायात, प्राकृतिक स्रोत, सार्वजनिक स्वास्थ्य र ठोस अपशिष्टमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।

अलमो क्षेत्रका लागि वायु गुणस्तर एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो, किनकि यसले हाम्रो समुदायको सार्वजनिक र आर्थिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको छ। सैन एण्टोनियोको वायु गुणस्तरको मिशन शहर दुई प्रमुख मानहरूमा आधारित छ: हाम्रो निवासीहरूको स्वास्थ्य र बढ्दो अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्य जसले सम्पूर्ण समुदायलाई लाभ पुऱ्याउँछ र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई असर पार्दैन।

डगलस मेलनिक, मुख्य स्थिरता अधिकारी
2030 मा आफ्नो जीवन मा ताजा: