साँच्चिकै जीवन सदस्य

निज्नी नोभ्गरोड, रूस

सबै नेटवर्क सदस्यहरूमा फर्कनुहोस्

निजनी नोभगोरोड सहर ब्रेथलाइफ अभियानमा सामेल भएको छ। यसले सन् २०२४ सम्ममा ५% र २०३० सम्ममा ६०% ले चिन्ताको स्तरभन्दा बढी हुने प्रदूषकहरूलाई घटाउने घोषणा गरेको छ। सहरमा पहिले नै केही क्षेत्रहरूमा वायु गुणस्तर अनुगमन केन्द्रहरू र अनुरोधमा हावा अनुगमन गर्ने कार्यहरू छन्। यसले तिनीहरूलाई बढाउने, वायु गुणस्तर मापदण्डहरू विकास गर्ने र प्रदूषकहरूको उत्सर्जनका लागि कडा लक्ष्यहरू सेट गर्ने, कानूनद्वारा दण्डनीय हुने योजना छ।

रसियाली इकोलोजिकल सोसाइटीले निज्नी नोभगोरोड सहर प्रशासनसँग मिलेर निजनी नोभगोरोड सहरमा लागू गरिएका वर्तमान वातावरणीय उपायहरूको बारेमा रेकर्ड राख्नेछ।

2030 मा आफ्नो जीवन मा ताजा: