साँच्चिकै जीवन सदस्य

नागपुर, भारत

सबै नेटवर्क सदस्यहरूमा फर्कनुहोस्

नागपुरले आफ्नो वायु गुणस्तर लक्ष्यहरू राष्ट्रिय प्रयासहरूसँग मिलाएको छ, सूक्ष्म कण र अन्य स्वास्थ्य-हानिकारक प्रदूषकहरूका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका केही दिशानिर्देशहरू पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ।

"नागपुरले भारतका अन्य प्रमुख शहरहरूसँगै हाम्रो स्वच्छ हावा यात्रा जारी राख्दा, हामी वायु प्रदूषण कम गर्न र विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र जलवायु कार्यको लागि राम्रो वायुको गुणस्तरको महत्त्वमा संवेदनशील बनाउन र उनीहरूलाई बाध्य पार्ने कार्यहरूको प्रभावहरू देखाउन चाहन्छौं। वायु प्रदूषण कम गर्न, "

श्वेता बनर्जी, नागपुर नगर निगम कार्यकारी इन्जिनियर
वायु प्रदूषणमा

नागपुर, भारत

सदस्य सासु
0
12.4x
सुरक्षित स्तर PM2.5 वार्षिक प्रदर्शन *

* पीएम 2.5 सांद्रता हवा को प्रति घन मीटर (माइक्रोन / m3) को कणों को micrograms मा मापन गरिन्छ डेटा: डब्लूएचओ ग्लोबल प्लेटफार्ममा एयर गुणस्तर र स्वास्थ्य

डब्लूएचओ दिशानिर्देश (10)लामो समयको स्तरमा समयमै मृत्यु दरको जोखिमले लामो समयसम्म प्रदर्शनको प्रतिक्रियामा बढाउँछ

अंतरिम लक्ष्य 1 (35)15 सँग सम्बन्धित% 10 μg / m3 को डब्लुएचओ को दिशानिर्देश सम्बन्धी% अति समय भन्दा बढी मृत्युदर

अंतरिम लक्ष्य 2 (25)6% संग अन्तरिम लक्षित अंतरिम लक्ष्य 1 (35 μg / m3) को सापेक्ष समय भन्दा पहिले नै मृत्यु दर

अंतरिम लक्ष्य 3 (15)6% संग अन्तरिम लक्षित अंतरिम लक्ष्य 2 (25 μg / m3) को सापेक्ष समय भन्दा पहिले नै मृत्यु दर

डेटाको बारेमा अधिक

एयर गुणवत्ता र स्वास्थ्य भार भारत

1,795,181 वायु प्रदूषणबाट वार्षिक मृत्यु
बाहिरी वायु प्रदूषण

प्रमुख खूनी

इसमेमिक हृदय रोग

राष्ट्रिय वायु गुणवत्ता

62

वार्षिक औसत पीएम 2.5

घरेलू वायु प्रदूषण

प्रमुख खूनी

इसमेमिक हृदय रोग

बाल मृत्यु (0-5yrs)

66891

प्रति वर्ष

2030 मा आफ्नो जीवन मा ताजा: