साँच्चिकै जीवन सदस्य

माउन्ट बार्कर, दक्षिण अष्ट्रेलिया, अष्ट्रेलिया

सबै नेटवर्क सदस्यहरूमा फर्कनुहोस्

साँच्चिकै लुम्बिनी अभियानमा सामेल हुने पहिलो अष्ट्रेलिया शहर, माउन्ट बार्करले शहरी हरियो, हिंड्ने र घुमाउने ट्रेलहरूमा ध्यान पुर्याउँछ र यसको वातावरण प्रदूषण-रहित, स्वस्थ र अत्यधिक जीवनीय राख्नको लागि सार्वजनिक यातायात विकल्पहरू सुधार गर्दछ।

"माउन्ट बार्कर जिल्ला परिषदले मान्यता पाएको छ कि वायु प्रदूषण सबैको लागि एक प्रमुख स्वास्थ्य र वातावरण जोखिम हो, र समाज को सबै स्तरहरुमा जागरूकता बढावा र सबैको लागि स्वास्थ्य सुधार गर्न उपायहरू उठाउन आवश्यक छ।"

एन फर्गुसन, मेयर, माउन्ट बार्कर, दक्षिण अष्ट्रेलिया
2030 मा आफ्नो जीवन मा ताजा: