लिमा, पेरू - BreatheLife2030
साँच्चिकै जीवन सदस्य

लीमा, पेरू

सबै नेटवर्क सदस्यहरूमा फर्कनुहोस्
पाउलो गुएरेटा द्वारा फोटो

पेरुको 8.6 मिलियन व्यक्तिको राजधानी लिमा, यातायात र यसको विश्व प्रसिद्ध खाद्य र पेय क्षेत्रबाट उत्सर्जन, र वायु गुणस्तर अनुगमन र विश्लेषणका लागि बलियो प्रणाली विकासमा केन्द्रित छ

लिमाले वायु प्रदूषण र मौसम परिवर्तनको लागि बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण लिन्छ, जुन उपायहरू दुवैको स्वास्थ्य र हाम्रो शहरको कार्य, जीवनयापन र आकर्षणको संरक्षण गर्दछ, जस्तै हाम्रो साइकल र सार्वजनिक यातायात नेटवर्कहरू निर्माण गर्ने र जनचेतना जगाउने मार्फत जनसहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने ।

जॉर्ज मुओज वेल्स, लिमाको मेयर
2030 मा आफ्नो जीवन मा ताजा: