काठमाडौं महानगरीय शहर, नेपाल - ब्रेली 2030
साँच्चिकै जीवन सदस्य

काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल

सबै शहरहरूमा फर्कनुहोस्
कटजा डोनोथ द्वारा फोटो

काठमाडौं, राजधानीको राजधानी शहर, शहरी स्तरको स्तरमा घरबाट बर्खास्त व्यवस्थापन प्रक्रियाहरू सुधार, सार्वजनिक यातायात प्रणाली र बढ्दो सुधार र शहरी खाली ठाउँहरूमा सुधार गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दछ, जबकि वायु गुणस्तरको निगरानी र एकजुट गर्न एक प्रमुख भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय सरकारको प्रयासमा योगदान काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरू वायु प्रदूषणलाई हराउन।

हामीले एक द्वन्द्व तरिकामा सबै कुरालाई हेर्नु पर्छ। उदाहरणको लागि, सडकमा सुधार गर्ने सडकहरू मात्र तर्फ लागेका साइटहरू यहाँ हावाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ। नागरिकहरू प्रायजसो मानसहरूको दौडमा बर्बाद जलविद्युत गर्ने उपाय गर्छन् जब नागरिक कर्मचारीहरूले कचरा सङ्कलन गर्न सकेन कचरा सङ्कलन गर्न असमर्थ छन्। यो अभ्यास काठमाडौंमा उडान वायु प्रदूषणको मुख्य कारणहरू हो, जुन सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि खतरा हो। हामी यस जटिलताको प्रतिबिम्बित गर्न हाम्रो योजना र पहलका लागि प्रयास गर्छौं। "

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बिडिंदा सुन्दर शाका
2030 मा आफ्नो जीवन मा ताजा: