बोगोटा, कोलम्बिया - BreatheLife2030
साँच्चिकै जीवन सदस्य

बोगोटा, कोलम्बिया

सबै नेटवर्क सदस्यहरूमा फर्कनुहोस्
पेडोरो एसजेकेले / सीसी BY-NC-SA 2.0 द्वारा फोटो

कोलम्बियाको राजधानी 8 लाखौं नागरिकको सबै सान्दर्भिक संस्थाहरू एक सार्वजनिक ढाँचामा एकसाथ एकसाथ काम गर्दछ जसले राम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि हावाको गुणस्तर सुधार गर्छ, जसले पनि स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्रशासनको प्रयासलाई पनि आकर्षित गर्दछ।

बोगोटामा स्वास्थ्य, यातायात र वातावरणमा उच्च अधिकारीहरू र हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रदायकले हाम्रो शहरमा वायु प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न र हाम्रो नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न एकसाथ काम गर्दछ। "

Enrique Peñalosa, बोगोटा को मेयर
2030 मा आफ्नो जीवन मा ताजा: