साँच्चिकै जीवन सदस्य

बोगोर सिटी, इंडोनेशिया

सबै नेटवर्क सदस्यहरूमा फर्कनुहोस्

बोगोर, एक लाख भन्दा बढी नागरिकको एक बढ्दो शहरमा, स्वच्छ हवा कार्य योजना छ जुन सबै शहरी वायु गुणस्तरमा बहु-सेक्टर सुधारको आधार बनाउदै सबै प्रमुख उत्सर्जन स्रोतहरू समावेश गर्दछ र शहरको अवस्थित कम-कार्बन विकास प्रयासलाई पूरै सहयोग गर्दछ।

यो महत्वपूर्ण छ कि हामी हाम्रो शहरको विकासको सन्दर्भमा वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन जस्ता समस्याहरू हेर्छौं। हाम्रो हावाको गुण वर्तमानमा राम्रो छ, तर हामी यो सुधार गर्न प्रतिबद्ध छौं जस्तो कि हाम्रो शहर बढ्छ। बोगरको स्वच्छ वायु एक्शन प्लानले हाम्रो मध्यवर्ती विकास योजनाको अद्यावधिकलाई पूर्ण बनाउँछ, लक्ष्य-सेटिङ र संकेतकहरूको निगरानीलाई अझ प्रभावशाली ढंगले यी हवा गुण लक्ष्यहरूमा पुग्न नीति र निर्णयमा मार्गदर्शन गर्न स्पष्ट ढाँचा प्रदान गर्दछ। "

Dr Bima Arya Sugiarto, Bogor of Mayor
2030 मा आफ्नो जीवन मा ताजा: