Baguio सिटी, फिलिपिन्स - साँसिया Life 2030
साँच्चिकै जीवन सदस्य

Baguio सिटी, फिलिपिन्स

सबै शहरहरूमा फर्कनुहोस्
नोक्रारिलो द्वारा फोटो। CC BY-SA 3.0

बागूई सिटीले विस्तृत हवाइजहाज तथा जलवायु क्रियाकलाप योजनामा ​​राहदानी ढाँचा, अपशिष्ट व्यवस्थापन प्रविधि र ऊर्जा आपूर्ति, सबैलाई स्वच्छ वायु अधिनियम शहर द्वारा निर्देशित परिवर्तनमा जोड दिएर यसको वायु गुणवत्ताको लक्ष्यमा काम गर्दछ।

बागुई सिटीले विस्तृत हवाइजहाज तथा जलवायु परिवर्तन योजनालाई मार्गमा साथ, परिवहन परिवहन ढाँचा, अपशिष्ट व्यवस्थापन प्रविधि र ऊर्जा आपूर्ति, सबै निर्देशनको स्वच्छ वायु अर्डर द्वारा निर्देशित परिवर्तनको माध्यमबाट आफ्नो वायु गुणस्तरको लक्ष्यमा कार्य गर्दछ।

बाउजुइ सिटीको मेयर Mauritius G. Domogan
2030 मा आफ्नो जीवन मा ताजा: