अजय, इक्वाडोर - ब्लिले लाइई 2030
साँच्चिकै जीवन सदस्य

अजय, इक्वाडोर

सबै शहरहरूमा फर्कनुहोस्

इक्वाडोरका दक्षिणी पहाडहरूमा स्थित, अजुयका सुन्दर पर्वत क्षेत्र राजधानीको क्वान्सामा केन्द्रित, 700,000 मानिसहरूको घर हो। क्लीनर एयरको लागि यसको अभियानमा, अजयले स्थायी कृषि र अपशिष्ट व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदै आएको छ। यो रणनीति खाद्य संप्रभुतालाई सुदृढ बनाउँदै, हवाइजहाजको सफाई गर्न अतिरिक्त कामहरू र उत्थानदायी भूमि बनाइन्छ।

"स्पष्ट सार्वजनिक नीतिहरूको साथ, हामी नागरिकहरूलाई हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरूको सराहना गर्न र तिनीहरूलाई संरक्षित कामको सङ्कलन गर्नेछौं। साना शहरहरू र हाम्रो प्रादेशका शहरहरू स्थायी विकासका क्षेत्रमा हुनसक्छन्, स्थानीयस्तरमा अधिक निर्धारित र साहसी स्थानका लागि धक्काको स्तरमा पुर्याउन सक्छ। ।

Viceprefect Ma। सेसिलिया अल्वाडोडो, अजयका प्रांतीय सरकार
2030 मा आफ्नो जीवन मा ताजा: