Kemas Kini Rangkaian / Brazil / 2024-05-30

Brazil Meluluskan Sistem Pengurusan Kualiti Udara Kebangsaan (MonitoAr):

Brazil sedang meningkatkan usaha untuk meningkatkan pengurusan kualiti udara, menyedari kesan buruknya terhadap kesihatan awam, alam sekitar dan ekonomi.

Brazil
bentuk Dibuat dengan lakaran.
Waktu membaca: 2 minit

diumumkan dari CCAC

Pencemaran udara, penyumbang utama kepada penyakit pernafasan dan kemasukan ke hospital, juga menanggung perbelanjaan negeri yang besar disebabkan peningkatan keperluan penjagaan kesihatan dan kos ubat. Di luar kesihatan, ia merosakkan infrastruktur melalui kakisan bahan dan menjejaskan ekosistem melalui hujan asid dan mengurangkan jarak penglihatan.

Majlis Alam Sekitar Kebangsaan (Conama) memainkan peranan penting dalam mengawal kualiti udara di Brazil. Perundangan utama termasuk Resolusi Conama No. 5/1989, yang merasmikan Program Kawalan Kualiti Udara Kebangsaan (Pronar), dan Resolusi Conama No. 491/2018, yang menetapkan Piawaian Kualiti Udara Kebangsaan. Selain itu, Conama telah menetapkan had pelepasan untuk kedua-dua sumber tetap dan mudah alih.

Realiti semasa di Brazil menggambarkan skala cabaran yang kita hadapi dan kesan yang disebabkan oleh pencemaran. Agenda kualiti udara memerlukan penyelarasan antara negeri. Dalam menangani skala cabaran berkaitan pencemaran, Kementerian Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MMA) menerajui inisiatif untuk meningkatkan rangkaian pemantauan kualiti udara di seluruh negara. Usaha persekutuan ini, dengan kerjasama kerajaan negeri dan perbandaran, bertujuan untuk memastikan pembangunan sosioekonomi yang mampan tanpa menjejaskan keselamatan alam sekitar.

Satu langkah penting ke arah ini ialah Sistem Pengurusan Kualiti Udara Kebangsaan (MonitoAr) yang diluluskan baru-baru ini, dilaksanakan dan diselenggara oleh MMA. MonitoAr menyediakan maklumat kualiti udara masa nyata kepada orang awam dan pegawai negeri, memudahkan membuat keputusan termaklum dan tindak balas segera terhadap tahap pencemaran.

Dasar Negara menggariskan langkah kritikal, seperti menetapkan had pelepasan atmosfera maksimum, mengekalkan inventori pelepasan terperinci, dan mengguna pakai standard kualiti udara yang ketat dan protokol pemantauan. Tambahan pula, ia menyeru penciptaan pelan sektor yang menyasarkan kawalan pencemaran merentasi pelbagai sumber pelepasan.

Dasar yang diluluskan baru-baru ini akan membolehkan kemajuan dalam tindakan asas, antaranya kami menyerlahkan pencegahan, visi sistemik, pembangunan mampan, pemeliharaan kesihatan awam, kesejahteraan dan kualiti alam sekitar untuk generasi sekarang dan akan datang, objektif undang-undang.

Untuk maklumat lanjut mengenai kualiti udara kerja Kementerian Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, klik disini.