Greater Malé, Maldives - BreatheLife2030
Ahli BreatheLife

Greater Malé, Maldives

Kembali kepada semua Ahli Rangkaian

Malé, ibukota negara pulau Maldives, berada di barisan hadapan tindakan kebangsaan ke arah masa depan pembangunan pelepasan yang rendah yang memberi faedah bersama untuk kualiti udara, terutamanya dalam bidang pengangkutan, bekalan tenaga dan pengurusan sisa pepejal.

Sebagai sebuah negara pulau yang tersebar luas, geografi kami membentangkan beberapa cabaran tertentu di kawasan yang mempunyai kesan langsung terhadap perubahan iklim dan pencemaran udara - bekalan tenaga, pengurusan sisa pepejal, dan pengangkutan. Ekonomi skala dan kos pelaburan awal didahulukan terhadap kami. Tetapi, kami tetap tidak terkecuali, dan sedang berusaha ke arah matlamat kembar kualiti udara yang lebih baik dan mitigasi perubahan iklim, yang kedua-duanya melindungi kesihatan dan persekitaran penduduk kita, dengan pelaburan baik dari bajet negara kita dan melalui bantuan antarabangsa. "

En. Abdullahi Majeed, Menteri Negara bagi Alam Sekitar dan Tenaga