Dehradun, India - BreatheLife2030
Ahli BreatheLife

Dehradun, India

Kembali kepada semua Ahli Rangkaian

Dehradun berhasrat untuk menjadi Pusat Kecemerlangan Kualiti Udara dengan mengumpulkan kepakaran teknikal di bandar untuk menjalankan penyelidikan kualiti udara yang rapi dan melaksanakan pelan tindakan kualiti udara yang berani. Bandar Dehradun meletakkan sekatan ke atas pembakaran sisa dan mengurangkan pencemaran udara dengan membuat penambahbaikan pada sistem pengangkutan dan pengurusan sisa serta menggalakkan penggunaan bahan api dan teknologi isi rumah yang bersih. Dengan membina kesedaran di kalangan orang awam, digabungkan dengan pelan tindakan kualiti udara bandar yang mantap, bandar berharap dapat menangani masalah pencemaran udara yang semakin meningkat di bandar-bandar India.

Banyak bandar di India mengalami kadar pelepasan pencemaran udara yang sangat tinggi. Walaupun India telah menetapkan piawaian kualiti udara ambien kebangsaan, banyak bandar tidak dapat memenuhi piawaian ini. Memandangkan ini dan permintaan yang semakin meningkat untuk udara bersih, kerajaan pusat di bawah Program Udara Bersih Nasional (NCAP) mengumumkan rancangan komprehensif untuk mengatasi cabaran di lebih seratus bandar yang tidak mencapai matlamat Objektif pelan tindakan udara bersih yang dicadangkan adalah untuk memenuhi piawaian kualiti udara ambien purata tahunan yang ditetapkan di Dehradun City.

Pelan Tindakan Udara Bersih