Bhubaneshwar, India - BreatheLife2030
Ahli BreatheLife

Bhubaneshwar, India

Kembali kepada semua Ahli Rangkaian

Bhubaneshwar menyertai sebagai bandar BreatheLife keempat di India. Dengan populasi 838,000, Bhubaneshwar menumpukan pada meningkatkan mobiliti aktif seperti berjalan kaki dan berbasikal, dan menambah baik rangkaian transit awam di bawah pelan Bandar Pintar. Perbadanan Perbandaran Bhubneshwar telah menubuhkan inisiatif sisa pepejal, termasuk penglibatan komuniti dan pengumpulan sisa diasingkan dari pintu ke pintu untuk sisa basah dan kering, penyapuan jalan berkala untuk mengurangkan habuk dan pemasangan loji Waste to Energy di Bhubaneshwar. Bandaraya juga telah mengambil langkah tegas terhadap pembakaran terbuka bagi mengurangkan pencemaran udara daripada pembakaran sisa pertanian dan pepejal.

Penglibatan awam akan menjadi aspek utama kempen Breathe Bhubaneshwar. Kami mengambil tindakan untuk mengurangkan pencemaran udara dalam tempoh 3-4 tahun akan datang.

Sri Prem Chandra Chaudhary, Pesuruhjaya Perbandaran, Perbadanan Perbandaran Bhubaneshwar