Basque, Sepanyol - BreatheLife2030
Ahli BreatheLife

Basque, Sepanyol

Kembali kepada semua Ahli Rangkaian

Negara Basque adalah sebuah wilayah autonomi di utara Sepanyol, yang termasuk kota-kota Vitoria-Gasteiz, Álava, Biscay, dan Gipuzkoa. Sepanjang dekad yang lalu, rantau ini telah membuat kemajuan yang mengagumkan dalam mengurangkan pelepasan dan meningkatkan kualiti udara. Negara Basque menyertai BreatheLife sebagai rakan aktif dalam menangani cabaran alam sekitar yang dihadapi kita semua.

Dalam dekad yang lalu, Negara Basque telah membuat kemajuan yang sangat ketara dari segi kualiti udara, tetapi kami percaya bahawa dasar kualiti udara harus melampaui pematuhan undang-undang semata-mata agar ia dapat menjamin keselamatan kesihatan dan alam sekitar secara berkesan. Oleh itu, Program Rangka Kerja Alam Sekitar semasa kami memohon garis panduan dari Program Tindakan Alam Sekitar Kesatuan Eropah, yang pada dasarnya 'hidup dengan baik, dalam lingkungan planet kita'. Dasar kami memberi tumpuan kepada pemotongan pencemaran udara dari pengangkutan, membuat maklumat mengenai pencemaran udara lebih mudah diakses dan difahami oleh orang awam dan membangunkan keupayaan kami untuk menjangka dan bertindak lebih berkesan untuk mengawal kualiti udara.

Elena Moreno Zaldibar, Naib Penasihat Alam Sekitar