Lembah Aburra, Colombia - BreatheLife2030
Ahli BreatheLife

Lembah Aburra, Colombia

Kembali kepada semua Ahli Rangkaian

Lembah Aburra menyertai kempen BreatheLife global dengan tumpuan untuk mengurangkan pencemaran udara daripada bahan partikulat PM2.5. Pelan komprehensif kawasan metropolitan termasuk menaik taraf SITVA, sistem transit awam; mengembangkan infrastruktur berbasikal; dan mempromosikan pengeluaran mapan dalam industri dan pertanian. Kawasan metropolitan juga memperkuat rangkaian pemantauan dan kecerdasan data untuk menjejaki kualiti udara dengan lebih baik.

Kawasan metropolitan Lembah Aburrá mengakui bahawa pencemaran atmosfera merupakan risiko penting kepada kesihatan dan alam sekitar. Kita mesti mengambil langkah-langkah di semua peringkat masyarakat untuk meningkatkan kesedaran rakyat dan memajukan komitmen kita terhadap pembangunan mampan.

Eugenio Prieto Soto