Air Matters Bersih Untuk Saya - BreatheLife2030

Perkara Air Bersih Bagi Saya

Pencemaran udara di bandar dan rumah kita membunuh 7 juta orang setiap tahun dan mempercepat perubahan iklim. Klik di bawah untuk menunjukkan sokongan anda untuk kempen global #Breathelife untuk mengurangkan pencemaran udara, meningkatkan kesihatan dan memelihara iklim kita. Berikan tindakan dan dapatkan kemas kini.

Ya, saya berkomitmen untuk mengurangkan pencemaran udara di rumah dan bandar saya untuk Planet Bebas Pencemaran, menyokong hasil Sidang Kemuncak Pencemaran Alam Sekitar PBB pada bulan Disember 2017. Sila hantar maklumat mengenai tindakan yang boleh saya ambil bersama keluarga dan komuniti saya. Bertindak sekarang
Ya, saya seorang profesional kesihatan yang menyokong Peta Jalan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenai Pencemaran Udara dengan memberitahu pesakit saya mengenai risiko kesihatan dan mengurangkan pencemaran udara dan pelepasan iklim dalam komuniti dan amalan saya sendiri. Bertindak sekarang
Ya, saya seorang pemimpin bandar / daerah / nasional - sila hantar maklumat tentang cara menyertai kempen BreatheLife Cities. Menjadi Kota BreatheLife