Агаарын бохирдол

Энэтхэг, Дели

0
21x
Аюулгүй байдлын түвшин PM2.5 жилийн өртөг *

* PM 2.5 (мкг / m3) нэг миллиметрт агуулагдах микрограммаар хэмжсэн концентраци Өгөгдөл: ДЭМБ-ын Агаарын чанарын болон эрүүл мэндийн талаархи Дэлхий нийтийн тавцан

ДЭМБ-ын удирдамж (10)Удаан хугацааны өртөлтөөс үүдэн нас баралтын эрсдлийг нэмэгдүүлэх хамгийн бага түвшин

Завсрын зорилтот 1 (35)15 μg / m10-ийн ДЭМБ-ын удирдамжтай харьцуулахад 3% өндөр наслалттай нас баралт

Завсрын зорилтот 2 (25)6% -тай холбоотой нас баралтын эрсдлийг Дунд хугацааны зорилтот 1 (35 μg / m3)

Завсрын зорилтот 3 (15)6% -тай холбоотой нас баралтын эрсдлийг Дунд хугацааны зорилтот 2 (25 μg / m3)

Мэдээллийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Агаарын чанар, эрүүл мэндийн ачаалал Энэтхэг

1,795,181 Агаарын бохирдлоос жил бүр нас бардаг
Гадна АГААРЫН БОХИРДОЛ

Killer тэргүүтэй

Зүрхний ишемийн өвчин

Үндэсний агаарын чанар

62

жилийн дундаж PM 2.5

Өрхийн АГААРЫН БОХИРДОЛ

Killer тэргүүтэй

Зүрхний ишемийн өвчин

Хүүхэд нас барах (0-5yrs)

66891

жил бүр

АГААРЫН БОХИРДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ ХЭН БЭ?

Өгөгдөл хаанаас ирдэг вэ

Энэ хуудсанд тавигдсан мэдээлэл нь ДЭМБ-ын Агаарын чанар, эрүүл мэндийн талаархи Дэлхий нийтийн платформаас ирдэг. Үүнд дэлхийн хот суурингийн хүн амын бараг 4,300% -ийг төлөөлсөн 40 хотуудаас цуглуулсан мониторингийн мэдээлэл бүхий хотын агаарын бохирдлын мэдээллийн сан. Мөн 108 орнуудын дэлхийн өнцөг булан бүрт агаарын орчны (агаарын) агаарын бохирдлын мэдээллийн сан багтдаг. Эдгээр тоо баримт нь агаарын бохирдлын доторх агаарын бохирдлын доторхи жижиг тоосонцор, PM 2.5 жилийн дунджаар хийгдсэн хэмжилтийг агуулдаг бөгөөд цаг хугацааны хувьд нас баралт, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой байдаг.

Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 4,300 хотууд болон дэлхийн бараг бүх улс орны хувьд эрүүл мэндийн дарамтыг хамарсан мэдээллийн сан нь бараг хоёр дахин нэмэгдэж, олон хотод агаарын бохирдол, түвшинг хэмжиж, тайлагнах, эрүүл мэндийн ачааллыг хүлээн зөвшөөрч байна.

Агаарын бохирдлын хэмжилтийг Усанд орохын Их Сургуулийн түншүүдээр дамжуулан мэдээллийн сангуудын дийлэнх хотын түвшинд хүргэх түвшинг төлөөлж чадсан.

Хаах