Ванкувер, Канад - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Канад, Ванкувер

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

Ванкувер нь агаарын чанар, цаг агаар, нийгмийн эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлдэг хот суурин газрын тогтвортой төлөвлөлт, амьдралын хэв маягийг тогтвортой байлгахын тулд олон тооны стратеги төлөвлөгөөний дагуу амьдрах чадвараа дээшлүүлэхийг эрмэлздэг.

Ванкувер нь дэлхийн томоохон хотуудын агаарын чанарт хамгийн сайн нөлөө үзүүлж байгаа боловч уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалан жил бүр улам бүр аюул заналхийлж байна. Цэвэр агаар нь нийтийн эрүүл мэнд, амьдрах чадвар, тогтвортой байдлын цөм юм. Манай тээврийн болон эрчим хүчний стратегийг хослуулан жолоодох хүчин зүйл юм.

Ванкувер хотын захирагч Грегор Робертсон