Тирана, Албани - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Tirana, Албани

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

Албани улс нь нийслэл хотын Амь насаа хамгаалах төвтэй хот суурин газруудын шилжилт хөдөлгөөнийг нарийвчлан тодорхойлж, хотуудын замын түгжрэл, хот суурин газрын агаарын бохирдол, агаарын бохирдол зэрэг асуудлуудыг шийдэж, агаарын бохирдол, уур амьсгал.

Орон нутгийн ерөнхий төлөвлөгөө нь анх удаагаа хотыг тогтвортой хөгжлийг дэмжих, байгаль орчинд ээлтэй бодлогын ач холбогдлыг үнэлэн хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулсан юм. Үнэндээ бид тэдгээрийг нийслэлийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, иргэдийн амьдрах нөхцлийг сайжруулахад чиглэсэн хотын тогтвортой орчинг бий болгоход шийдвэрлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

Erion Veliaj, Tirana хотын захирагч