Талка, Чили - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Чили улсын Талка хот

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

280,000 хот болон Чилийн Мауле мужийн нийслэл Талка хот нь Дэлхийн Амьдралын Эрүүл Хэвлэлийн кампанит ажлыг нэгтгэн, зоригтой зорилгуудтай, цэвэр агаарт зориулсан алсын хараатай. Тэдний хүчин чармайлт нь өвлийн халаалтын зориулалтаар ашиглаж буй модны түймрээс бохирдлыг бууруулахад чиглэгдэнэ.

Бидний амлалт бол Талка цэвэр агаараар амьсгалж чадахуйц PDA (Plan de Descontaminación Atmosférica) -ын арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхийг үргэлжлүүлэх явдал юм.

Мариа Элиана Vega, Seremi del Medio Ambiente, Región del Maule